Novinky

Závazné nabídky - Unipetrol

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Ve výběrovém řízení na prodej státního podílu ve skupině UNIPETROL, a.s. byla podána jedna závazná nabídka, kterou předložila společnost PKN ORLEN, S.A. Celková výše této nabídky je 13,05 mld. Kč, z toho za akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v držení Fondu národního majetku České republiky 11,304 mld. Kč, za akcie společnosti SPOLANA, a.s. v držení České konsolidační agentury 1 mil. Kč a zbytek nabídkové ceny se týká pohledávek České konsolidační agentury.

V pondělí 26.4.2004 se sejde poradní komise vlády, která učiní doporučení vládě ČR.

Doporučované

Nejčtenější