Novinky

Stanovisko FNM ČR ke kauze Venturon Investment

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku České republiky, jako jediný akcionář společnosti ČEPRO, a.s., je znepokojen událostmi v souvislosti s kauzou Venturon Investment.

V současnosti probíhá vyšetřování této kauzy ze strany orgánů činných v trestním řízení, zda-li se nejedná o kriminální aktivity některých podnikatelských subjektů, s nimiž společnost ČEPRO, a.s. v minulosti obchodovala. Orgánům činným v trestním řízení je ze strany společnosti ČEPRO, a.s. poskytována maximální možná součinnost.

Dle vyjádření představenstva a dozorčí rady společnost ČEPRO, a.s. doposud učinila všechny dostupné kroky a opatření, které mají napomoci ochránit její oprávněné zájmy, práva a majetek. Stejně tak postupuje v rámci působnosti akcionáře i FNM ČR.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl dne 10. 11. 2004 o odkladu exekuce nařízené dne 3.11.2004 do doby, než o odvolání společnosti ČEPRO, a.s. rozhodne Městský soud v Praze. Společnost ČEPRO, a.s. i nadále funguje v běžném obchodním režimu a není ohrožena její schopnost dostát svým závazkům vůči obchodnímm partnerům.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější