Novinky

Reakce FNM na článek deníku PRÁVO, který vyšel pod názvem“ Hlavní důkaz ve prospěch Petrcíle dal arbitrům FNM“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Zmiňovaný dokument byl předložen svědkem protistrany Ing. Struminským a také naší stranou. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že dokument svědčí ve prospěch FNM, neboť z něj je jednoznačně patrno, že úvěrující banky se obávaly o své finanční prostředky vložené do NH a žádaly na vlastníku společnosti neplnící své závazky z úvěrových smluv nápravu. Dopis byl reakcí na katastrofální ekonomickou situaci Nové Huti, která nesplácela své závazky vůči IFC a dalším bankovním věřitelům, které IFC reprezentovala.

Podle našeho názoru, šlo o zcela legitimní kroky věřitelů z pohledávek ve výši cca 13 mld Kč, které naopak byly důkazem o tom, že společnost Petrcíle své závazky neplnila a přivedla NH do kritické ekonomické situace. Tedy interpretace, která je uvedenému dokladu dávána, je zcela opačná, než jaká by mu měla být přiřazena – každý věřitel se brání neplnění závazků ze strany dlužníka, a to tím intenzivněji, čím větší je pohledávka a nižší naděje na její uspokojení. Prezentovat tento postup úvěrujících bank jako protiprávní nátlak je dezinterpretací reálně fungujících ekonomických a právních mechanismů. Banky naopak mohly z důvodu porušování ustanovení uzavřených úvěrových smluv postupovat podstatně tvrdším způsobem a podat návrh na prohlášení konkursu.

Jako zcela zavádějící se jeví též tvrzení, že tento přípis se stal klíčovým důkazem v rozhodnutí proti FNM. Tento dokument je zmiňován v rozhodčím nálezu asi na třech až čtyřech místech a to víceméně okrajově.

V článku se také uvádí, že na vyřešení sporu stačilo 54 mil. Kč.

FNM od samého počátku hodlal řešit otázku ukončení smlouvy s Petrcíle, s.r.o. smírně dohodou, obě strany se i předběžně dohodly na ukončení Smlouvy o převodu akcií z prosince s tím, že FNM nebo Konsolidační banka, s.p.ú., na základě rozhodnutí vlády ČR odkoupí od Petrcíle, s.r.o. 1% balík akcií Nové Huti za částku 54.826.609,- Kč.

Dne 28. 3. 00 dosavadní manažeři NH a společníci společnosti Petrcíle pánové Pětroš, Císař, Pretsch, Lerach převedli své obchodní podíly na společnosti Českomoravská železárenská a.s., která se stala jejím 100% vlastníkem.
Záměr odkoupit zpět 1% balík akcií NH od společnosti Petrcíle za částku 54,826.609 Kč byl schválen usnesením vlády ČR dne 29. 3. 00, tady den následující po dni převodu obchodních podílů.

K realizaci dohody o převodu 1% balíku akcií a ukončení platnosti Smlouvy o převodu akcií z prosince r. 1996 dohodou již nedošlo, neboť společnost Petrcíle po převodu obchodních podílů na nového vlastníka a změně jednatele přestala reagovat na opakované písemné výzvy FNM k uzavření smlouvy o převodu těchto akcií a ukončení privatizační smlouvy dohodou.

Společnost Petrcíle již také nikdy nesdělila důvody, proč ustoupila od záměru prodat 1 % akcií Nové Huti za tuto cenu, když před tím její zástupci svůj zájem opakovaně písemně potvrdili.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější