CZ EN

Reakce FNM na článek deníku PRÁVO, který vyšel pod názvem“ Hlavní důkaz ve prospěch Petrcíle dal arbitrům FNM“

Zmiňovaný dokument byl předložen svědkem protistrany Ing. Struminským a také naší stranou. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že dokument svědčí ve prospěch FNM, neboť z něj je jednoznačně patrno, že úvěrující banky se obávaly o své finanční prostředky vložené do NH a žádaly na vlastníku společnosti neplnící své závazky z úvěrových smluv nápravu. Dopis byl reakcí na katastrofální ekonomickou situaci Nové Huti, která nesplácela své závazky vůči IFC a dalším bankovním věřitelům, které IFC reprezentovala.

Podle našeho názoru, šlo o zcela legitimní kroky věřitelů z pohledávek ve výši cca 13 mld Kč, které naopak byly důkazem o tom, že společnost Petrcíle své závazky neplnila a přivedla NH do kritické ekonomické situace. Tedy interpretace, která je uvedenému dokladu dávána, je zcela opačná, než jaká by mu měla být přiřazena – každý věřitel se brání neplnění závazků ze strany dlužníka, a to tím intenzivněji, čím větší je pohledávka a nižší naděje na její uspokojení. Prezentovat tento postup úvěrujících bank jako protiprávní nátlak je dezinterpretací reálně fungujících ekonomických a právních mechanismů. Banky naopak mohly z důvodu porušování ustanovení uzavřených úvěrových smluv postupovat podstatně tvrdším způsobem a podat návrh na prohlášení konkursu.

Jako zcela zavádějící se jeví též tvrzení, že tento přípis se stal klíčovým důkazem v rozhodnutí proti FNM. Tento dokument je zmiňován v rozhodčím nálezu asi na třech až čtyřech místech a to víceméně okrajově.

V článku se také uvádí, že na vyřešení sporu stačilo 54 mil. Kč.

FNM od samého počátku hodlal řešit otázku ukončení smlouvy s Petrcíle, s.r.o. smírně dohodou, obě strany se i předběžně dohodly na ukončení Smlouvy o převodu akcií z prosince s tím, že FNM nebo Konsolidační banka, s.p.ú., na základě rozhodnutí vlády ČR odkoupí od Petrcíle, s.r.o. 1% balík akcií Nové Huti za částku 54.826.609,- Kč.

Dne 28. 3. 00 dosavadní manažeři NH a společníci společnosti Petrcíle pánové Pětroš, Císař, Pretsch, Lerach převedli své obchodní podíly na společnosti Českomoravská železárenská a.s., která se stala jejím 100% vlastníkem.
Záměr odkoupit zpět 1% balík akcií NH od společnosti Petrcíle za částku 54,826.609 Kč byl schválen usnesením vlády ČR dne 29. 3. 00, tady den následující po dni převodu obchodních podílů.

K realizaci dohody o převodu 1% balíku akcií a ukončení platnosti Smlouvy o převodu akcií z prosince r. 1996 dohodou již nedošlo, neboť společnost Petrcíle po převodu obchodních podílů na nového vlastníka a změně jednatele přestala reagovat na opakované písemné výzvy FNM k uzavření smlouvy o převodu těchto akcií a ukončení privatizační smlouvy dohodou.

Společnost Petrcíle již také nikdy nesdělila důvody, proč ustoupila od záměru prodat 1 % akcií Nové Huti za tuto cenu, když před tím její zástupci svůj zájem opakovaně písemně potvrdili.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.