Novinky

PPP Global Summit letos proběhne v Praze

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Již pátý celosvětový summit o Public Private Partnerships (PPP), tedy o partnerství veřejného a soukromého sektoru, se uskuteční od 1. do 3. listopadu v pražském hotelu Hilton. Účastníci ze zemí, kde se tento princip stal běžnou praxí, si v české metropoli vymění zkušenosti z již uskutečněných projektů. Této významné události se účastní řada členů vlád a představitelů PPP z celého světa, např. německý ministr dopravy, výstavby a bydlení Manfred Stolpe, britský ministr průmyslu a obchodu Mike O´Brien, ministr financí australského státu Victoria John Brumby, hongkongský premiér The Hon Donald Tang či portugalský ministr zdravotnictví Luís Filipe Pereira.

Jedním z pořadatelů pražského summitu je české národní PPP Centrum, které bylo založeno v roce 2004. To v souladu s programovým prohlášením vlády usiluje o zavedení principů PPP v České republice a poskytuje odbornou podporu všem složkám veřejného sektoru, které o tuto metodu projeví zájem. „Projekty řízené podle principů PPP usilují o vyšší kvalitu veřejných služeb nebo výrazně snižují jejich cenu při zachování kvality stávající,“ říká Jan Juchelka, předseda dozorčí rady PPP Centra. Ze spolupráce musí plynout výhody oběma sektorům – soukromý subjekt získává možnost dlouhodobých příjmů v zajímavém projektu a veřejný sektor využívá vyšší kvalitu veřejných služeb za snížených nákladů.

Princip PPP je v zemích OECD uznávaným způsobem spolufinancování veřejných zakázek, např. v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví a vězeňství. Je vysoce oceňován mimo jiné proto, že jde o transparentní systém, který významně eliminuje korupční chování. Účastníci pražského summitu podají informace a zveřejní zkušenosti o způsobu vedení projektů PPP v zemích, kde se tento způsob zvyšování kvality veřejných služeb již téměř dvě desetiletí používá. Zároveň budou mít možnost porovnat rozdílné národní přístupy k PPP.

„Toto setkání poskytuje neocenitelné příležitosti pro představitele veřejného a soukromého sektoru, aby se podělili o své poznatky a nastínili řešení možných problémů ,“ hodnotí přínos dosavadních světových summitů PPP John Brumby, poslanec a ministr financí australského státu Victoria.

„Vláda České republiky je potěšena, že se stala hostitelem předního globálního setkání v oboru PPP – PPP Global Summit pro tento rok. Toto setkání spojuje vlády a vedoucí hráče soukromého sektoru z celého světa a dává jim nejen možnost prodiskutovat nejnovější vývoj v oblasti PPP, ale také příležitost poučit se jeden od druhého,“ říká Bohuslav Sobotka, ministr financí ČR.

Jedním z pořadatelů pražského summitu je české národní PPP Centrum, které bylo založeno v roce 2004. To v souladu s programovým prohlášením vlády usiluje o zavedení principů PPP v České republice a poskytuje odbornou podporu všem složkám veřejného sektoru, které o tuto metodu projeví zájem. „Projekty řízené podle principů PPP usilují o vyšší kvalitu veřejných služeb nebo výrazně snižují jejich cenu při zachování kvality stávající,“ říká Jan Juchelka, předseda dozorčí rady PPP Centra. Ze spolupráce musí plynout výhody oběma sektorům – soukromý subjekt získává možnost dlouhodobých příjmů v zajímavém projektu a veřejný sektor využívá vyšší kvalitu veřejných služeb za snížených nákladů.

Princip PPP je v zemích OECD uznávaným způsobem spolufinancování veřejných zakázek, např. v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví a vězeňství. Je vysoce oceňován mimo jiné proto, že jde o transparentní systém, který významně eliminuje korupční chování. Účastníci pražského summitu podají informace a zveřejní zkušenosti o způsobu vedení projektů PPP v zemích, kde se tento způsob zvyšování kvality veřejných služeb již téměř dvě desetiletí používá. Zároveň budou mít možnost porovnat rozdílné národní přístupy k PPP.

„Toto setkání poskytuje neocenitelné příležitosti pro představitele veřejného a soukromého sektoru, aby se podělili o své poznatky a nastínili řešení možných problémů ,“ hodnotí přínos dosavadních světových summitů PPP John Brumby, poslanec a ministr financí australského státu Victoria.

„Vláda České republiky je potěšena, že se stala hostitelem předního globálního setkání v oboru PPP – PPP Global Summit pro tento rok. Toto setkání spojuje vlády a vedoucí hráče soukromého sektoru z celého světa a dává jim nejen možnost prodiskutovat nejnovější vývoj v oblasti PPP, ale také příležitost poučit se jeden od druhého,“ říká Bohuslav Sobotka, ministr financí ČR.

Doporučované

Nejčtenější