Novinky

Oznámení FNM ČR o privatizaci společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Oznámení Fondu národního majetku České republiky v souvislosti s privatizací společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

Vládním usnesením č. 1263 ze dne 8. prosince 2004 schválila vláda České republiky prodej 51,1% akciového podílu ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. („Podíl“) prostřednictvím výběrového řízení („Výběrové řízení“). Koordinátorem Výběrového řízení je Fond národního majetku České republiky („FNM“).

Podíl bude tvořen výhradně akciemi v držení FNM.

FNM tímto oznámením vyzývá potencionální investory k účasti na Výběrovém řízení. V souladu s vládním usnesením č. 1263 ze dne 8. prosince 2004 může být nabyvatelem Podílu buď (i) poskytovatel telekomunikačních služeb nebo provozovatel telekomunikačních sítí, jeho dceřiná společnost, nebo osoba, na kterou uvedený poskytovatel anebo provozovatel vykonává podstatný vliv („telekomunikační operátor“), nebo (ii) osoba, na které se bude podílet konsorcium investorů, s tím, že účastníkem takového konsorcia investorů, který bude vykonávat podstatný vliv na působení anebo rozhodování předmětného konsorcia investorů, bude telekomunikační operátor.

Výběrové řízení bude vedeno jako dvoufázový proces organizovaný následovně:

a) předložení indikativních nabídek na základě informačního memoranda vztahujícího se k Výběrovému řízení („Informační memorandum“); a

b) předložení konečných, závazných nabídek koncem měsíce března 2005, a to na základě investorského due-diligence a manažerských presentací.
Podrobnější harmonogram a postupová kritéria budou k dispozici v písemných pravidlech konkretizujících postup při Výběrovém řízení, která budou zasílána společně s Informačním memorandem ode dne 3. ledna 2005 těm investorům, kteří splní požadovaná kvalifikační kritéria.

Vyjádření zájmu o obdržení Informačního memoranda, společně se stručným popisem splnění výše uvedených všeobecných kritérií zájemcem by mělo být zasláno společnosti Credit Suisse First Boston (Europe) Limited a České spořitelně a.s., které jsou poradci FNM pro privatizaci společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., a to na adresu Credit Suisse First Boston (Europe) Limited k rukám Davida de Lanoy Meijera, nejpozději do 14:00 hodin londýnského času v pátek dne 21. ledna 2005, elektronickou poštou na adresu david.delanoymeijer@csfb.com, faxem na číslo +44 207 945 2228 nebo poštou na adresu David de Lanoy Meijer, Credit Suisse First Boston, 1 Cabot Square, London E14 4QJ.

Po uzavření smlouvy o důvěrnosti informací a zaplacení poplatku ve výši 30 000 € FNM dostanou k dispozici Informační memorandum ti investoři, kteří vyjádří svůj zájem a kteří budou schopni prokázat, že jsou

a) telekomunikačním operátorem, který má zájem obdržet Informační memorandum výhradně za účelem posouzení potenciálu pro nabytí Podílu; nebo

b) finančním investorem s významnou zkušeností s transakcemi srovnatelného rozsahu či charakteru s prokazatelnou schopností financovat nákup Podílu nebo se významně podílet na financování takového nákupu jako člen jakéhokoli potenciálního budoucího způsobilého konsorcia.

FNM si vyhrazuje právo Výběrové řízení přerušit, zrušit nebo změnit jeho podmínky anebo zařadit či vyloučit jakéhokoliv zájemce z Výběrového řízení dle svého výhradního uvážení v průběhu Výběrového řízení.
Toto oznámení nezakládá žádné právo na cenné papíry společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., ani není nabídkou cenných papírů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. nebo součástí nabídky cenných papírů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. nebo žádostí o nabídku cenných papírů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Neznamená a není vyhlášením „veřejné obchodní soutěže“ ani „veřejným návrhem“ podle českých zákonů a předpisů.

Doporučované

Nejčtenější