Novinky

FNM vypořádal vztahy se společností Královopolská a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku dne 16.ledna 2004 ukončil podpisem „Smlouvy o převzetí dluhu“ a „Dohody o narovnání“ několik let trvající spory se společností Královopolská a.s.

Podstatou „Smlouvy o převzetí dluhu“ je fakt, že společnost Královopolská a.s. přejímá za dohodnutou úplatu veškeré závazky FNM za stávajícím věřitelem – Společností KENAP Královopolská Group, spol. s r.o.

„Dohoda o narovnání“ konečným způsobem vypořádává veškeré nároky společnosti Královopolská, as.s za FNM, včetně závazku Královopolské učinit procesní zpětvzetí veškerých žalobních návrhů společnosti vůči FNM.

FNM tímto postupem významně přispívá nejen k posílení pozice Královopolská a.s., ale především k úspěšnému zakončení privatizace společnosti.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější