Novinky

Veřejná výběrová řízení - bloky ČKA, ČF, KONPO

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Česká konsolidační agentura se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále jen „ČKA“), tímto vyhlašovala veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených Pravidlech jednotlivých výběrových řízeních - viz. Podmínky a Přílohy veřejných výběrových řízeních.

Materiály pro Veřejné výběrové řízení - bloky ČKA 101 - Konkurzní

Materiály pro Veřejné výběrové řízení - bloky ČKA 102 - Nekonkurzní

Materiály pro Veřejné výběrové řízení - bloky Česká finanční, s.r.o.

Materiály pro Veřejné výběrové řízení - bloky KONPO

Dodatečné informace k VVŘ Bloky bloky ČKA, ČF, KONPO

Převzato ke dni 31.12.2007, zdroj: ČKA

 

 

Doporučované

Nejčtenější