Novinky

Pohledávky k individuálnímu postoupení

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA
Aktualizováno 17. 8. 2011

Agenda převzatá po zaniklé ČKA

Ministerstvo financí ČR oznámilo, že ze zákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře (v návaznosti na ustanovení § 20) dnem 31.12.2007 zanikla Česká konsolidační agentura bez likvidace. Právním nástupcem je stát, zastoupený Ministerstvem financí, na který přešla veškerá práva a závazky České konsolidační agentury ke dni jejího zániku.

Na základě výše uvedeného Ministerstvo financí ČR oznamuje, že od 31.3.2008 zahájilo formou veřejných výběrových řízení prodej některých vybraných aktiv po bývalé České konsolidační agentuře. Konkrétní výzvy k podání nabídek na postoupení pohledávek MF včetně obecných podmínek pro postoupení těchto pohledávek budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí ČR ( viz. Výběrová řízení pro postoupení pohledávek MF).

MF dále oznamuje, že bude nabízet k individuálnímu postoupení pohledávky za dalšími klienty dle seznamu, mimo aktuálně probíhající výběrová řízení - podle pravidel, která budou sestavena od 1.1.2008 podle metodiky odboru 46 a od 1.1.2011 podle metodiky odboru odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, na který je od 1. ledna 2011 plná kompetence převedena.

Zdroj: MF - odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, aktualizováno 17.8.2011


Seznam pohledávek za klienty po bývalé České konsolidační agentuře, které MF nabízí k individuálnímu postoupení

  • Bližší informace o způsobu realizace prodeje těchto pohledávek obdrží případní zájemci od kontaktních osob v seznamu uvedených.
Tabulka - Seznam pohledávek za klienty po bývalé ČKA, které MF nabízí k individuálnímu postoupení
Název  IČ nebo datum narození Kontaktní osoba MF Kontakt (mail, telefon)
MVDr. Vít Holý 11547197 Ing. Vratislav Vondráček Vratislav.Vondracek@mfcr.cz
420 257 044 655
Ing. Jiří Snížek 46672028 Ing. Vratislav Vondráček Vratislav.Vondracek@mfcr.cz
420 257 044 655
BEKON a.s. Šluknov 49903217 Ing. Robert Šrejma Robert.Srejma@mfcr.cz
420 257 044 648
420 608 880 666
O.D. trading spol. s r.o. 63473950 Ing. Robert Šrejma Robert.Srejma@mfcr.cz
420 257 044 648
420 608 880 666
Stavening, a.s. - v  likvidaci 63489465 Ing. Robert Šrejma Robert.Srejma@mfcr.cz
420 257 044 648
420 608 880 666
MARTINVEST a.s. -  v likvidaci 60792701 Ing. Robert Šrejma Robert.Srejma@mfcr.cz
420 257 044 648
420 608 880 666
MELBRO a.s. 46357441 Helena Čamachová Helena.Camachova@mfcr.cz
420 257 044 606
PROJEKT 2000 - Petr Šerý s.r.o. 25158236 Helena Čamachová Helena.Camachova@mfcr.cz
420 257 044 606
TRIBOS, a.s. - v likvidaci 63482819 Helena Čamachová Helena.Camachova@mfcr.cz
420 257 044 606
Jaroslav Brümmer 28.5.1948 Ing. Rober Šrejma Robert.Srejma@mfcr.cz
Miroslava Benkovská 19.10.1954 420257044648
420608880666
Ing. Pavel Klimeš 3.7.1950 Ing. Rober Šrejma Robert.Srejma@mfcr.cz
Ing. Dagmar Jelínková 9.2 1958 420257044648
420608880666
Tomáš Linka 3.4.1965 Helena Čamachová Helena.Camachova@mfcr.cz
420 257 044 606
Lukáš Wiesner 7.2.1977 Helena Čamachová Helena.Camachova@mfcr.cz
420 257 044 606
CORADO PRAHA, s.r.o 26173018 Helena Čamachová Helena.Camachova@mfcr.cz
420 257 044 606
Libor Kašný 62867733 Ing. Vratislav Vondráček   Vratislav.Vondracek@mfcr.cz
420 257 044 655
Vilém Pašek 12090123 Ing. Vratislav Vondráček   Vratislav.Vondracek@mfcr.cz
420 257 044 655
Josef Šimek 45650101 Ing. Jarmila Kaněrová Jarmila.Kanerova@mfcr.cz
420 257 044 619
MEER KERAMIK, s.r.o. 25013378 Ing. Jarmila Kaněrová Jarmila.Kanerova@mfcr.cz
420 257 044 619
VIP GROUP, s.r.o. 25555537 Ing. Jiří Bezděk Jiri.Bezdek@mfcr.cz
420 257 044 602

Aktualizováno ke dni 20.05.2010
Zdroj: odbor 46 - Mezinárodně právní a agenda převzatá z ČKA

Doporučované

Nejčtenější