Novinky

Bloky ČKA, ČF, Konpo - oznámení vítězů výběrových řízení

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Oznámení vítězů Výběrových řízení

Vítězem Veřejného výběrového řízení - Blok ČKA101 - vyhlášeného dne 20.5.2005 na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek a bude jí za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek náležejících České konsolidační agentuře, o jejichž dlužnících lze až na výjimky uvést, že se ke dni 30. dubna 2005 nacházeli v konkursu nebo v likvidaci, se stala společnost

  • AB – CREDIT a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, IČ: 40522610.

Vítězem Veřejného výběrového řízení - Blok ČKA102 - vyhlášeného dne 20.5.2005 na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek a bude jí za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek náležejících České konsolidační agentuře, o jejichž dlužnících lze až na výjimky uvést, že se ke dni 30. dubna 2005 nenacházeli v konkursu nebo v likvidaci, se stala společnost

  • JP MORGAN SECURITIES LTD., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Vítězem Veřejného výběrového řízení – Konkursní blok ČF - vyhlášeného dne 20.5.2005 na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek a bude jí za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek náležejících společnosti Česká finanční, s.r.o., o jejichž dlužnících lze až na výjimky uvést, že se ke dni 30. dubna 2005 nacházeli v konkursu nebo v likvidaci, se stala společnost

  • Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt nad Mohanem, Německo

Vítězem Veřejného výběrového řízení – Nekonkursní blok ČF - vyhlášeného dne 20.5.2005 na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek a bude jí za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek náležejících společnosti Česká finanční, s.r.o., o jejichž dlužnících lze až na výjimky uvést, že se ke dni 30. dubna 2005 nenacházeli v konkursu nebo v likvidaci, se stala společnost

  • JP MORGAN SECURITIES LTD., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Vítězem Veřejného výběrového řízení – Konkursní blok Konpo 2005 - vyhlášeného dne 20.5.2005 na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek a bude jí za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek náležejících společnosti Konpo, s.r.o., o jejichž dlužnících lze až na výjimky uvést, že se ke dni 30. dubna 2005 nacházeli v konkursu nebo v likvidaci, se stala společnost

  • Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt nad Mohanem, Německo

Seznam společností, které podaly přihlášky k jednotlivým blokům, splnily podmínky veřejných výběrových řízení a mohou se od 14.7. 2005 účastnit procesu due diligence

Uvedené ceny jsou závaznými návrhy podanými dne 9.9.2005

Tabulka - seznam společností
Zájemce ČKA ČKA ČF ČF Konpo
konkurzní nekonkurzní konkurzní nekonkurzní konkurzní
Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. 265 211 084 Kč   191 295 950 Kč 46 878 201 Kč 207 583 992 Kč
HVB Bank Czech Republic a.s.         217 900 000 Kč
Stroden Management Limited 305 700 000 Kč nepodáno 157 600 000 Kč 63 800 000 Kč 192 100 000 Kč
JP Morgan Securities Ltd. 511 550 000 Kč 278 800 000 Kč 121 500 000 Kč 294 250 000 Kč 226 200 000 Kč
AB Credit, a.s. 783 106 003 Kč 172 101 007 Kč 146 105 111 Kč 55 391 014 Kč 242 101 000 Kč
Deutsche Bank AG 676 000 000 Kč 161 000 000 Kč 276 000 000 Kč   301 050 000 Kč
Anzak s.r.o. 281 262 045 Kč 82 145 088 Kč     131 636 718 Kč
Davuri Holding BV   150 426 009 Kč 91 875 007 Kč 44 561 007 Kč 131 951 007 Kč
Slavia - Finanční skupina, a.s.         nepodáno
Vltava Management, s.r.o.   181 235 365 Kč      

 

Zdroj: ČKA - 2005

Doplňující informace

Doporučované

Nejčtenější