Novinky

Bloky ČKA 104 a 105 - oznámení vítězů výběrových řízení

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • ČKA

Oznámění vítězů veřejných výběrových řízení - bloky ČKA104/105

Vítězem Veřejného výběrového řízení - Blok ČKA104 - vyhlášeného dne 19. září 2006 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky České konsolidační agentury, se stala společnost

 • Global Financial Restructuring Czech, s.r.o., se sídlem V parku 2294/2, Praha 4, 148 00, IČ 271 82 452

Vítězem Veřejného výběrového řízení - Blok ČKA105 - vyhlášeného dne 19. září 2006 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky České konsolidační agentury, se stala společnost

 • J. P. MORGAN SECURITIES LTD, se sídlem 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Londýn, Anglie, IČ 2711006
Tabulka č. 1 - Přehled závazných nabídek účastníků - Blok ČKA 104
Blok ČKA 104 - konkurzní Firma Nabídky v CZk
  AB - CREDIT a.s. 312 400 000,-
JP Morgan 529 723 521,-
DEUTSCHE BANK 365 000 000,-
Global Financial Restructuring 874 119 119,-
LEHMAN BROTHERS 320 000 000,-
HVB Bank 465 000 000,-

Zdroj: ČKA, 2006

Tabulka č. 2 - Přehled závazných nabídek účastníků - Blok ČKA 105
Blok ČKA 105 - nekonkurzní Firma Nabídky v CZk
  AB – CREDIT a.s. 101 350 000,-
Global Financial Restructuring 121 264 394,-
DEUTSCHE BANK 135 500 000,-
JP Morgan 169 514 083,-

Zdroj: ČKA, 2006

Seznam účastníků, kteří splnili kvalifikační kritéria a další podmínky pro účast ve Výběrovém řízení na blok ČKA 104:

 • Global Financial Restructuring Czech, s.r.o.
 • J.P. MORGAN SECURITIES LTD.
 • LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)
 • AB – CREDIT a.s.
 • HVB Bank Czech Republic a.s.
 • STRODEN MANAGEMENT LIMITED
 • DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT pobočka DEUTSCHE BANK AG London

Seznam účastníků, kteří splnili kvalifikační kritéria a další podmínky pro účast ve Výběrovém řízení na blok ČKA 105:

 • Global Financial Restructuring Czech, s.r.o.
 • J.P. MORGAN SECURITIES LTD.
 • LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)
 • AB – CREDIT a.s.
 • STRODEN MANAGEMENT LIMITED
 • DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT pobočka DEUTSCHE BANK AG London

Doplňující informace

 

Doporučované

Nejčtenější