Novinky

Tiskové oznámení ČKA 2.3.2007

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÉ OZNÁMENÍ

Policie České republiky v minulých dnech obvinila tři bývalé jednatele dnes již neexistující České finanční, s.r.o., která byla do minulého roku dceřinou společností České konsolidační agentury (ČKA). Klade jim za vinu, že prodali pod cenou 14, 73 procent akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolek) tím, že využili povinné nabídky převzetí od majoritního akcionáře, kterým je Via Chem Group, a. s., přestože měli údajně výhodnější nabídku.

Vedení ČKA je tímto rozhodnutím Policie překvapeno a s uvedenou interpretací tohoto obchodního případu nesouhlasí. „Z dostupných informací naopak vyplývá, že jednatelé se snažili využít všech možností, jak zajistit pro stát co nejvyšší cenu. A to nad rámec toho, co by stačilo pro splnění jejich povinností,“ komentuje situaci Jana Szukalská, ředitelka marketingu a komunikace ČKA. „ Nelze kriminalizovat využití práva prodat akcie v rámci nabídky povinného odkupu za cenu stanovenou Komisí pro cenné papíry.“

Jedním z obviněných je i současný zaměstnanec ČKA Antonín Šimek, jenž svoje obvinění naprosto odmítá. „Jsem přesvědčen, že naším postupem jsme naopak ochránili finanční prostředky daňových poplatníků. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání jsem se proto rozhodl podat stížnost,“ oznámil Antonín Šimek.

Rekapitulace prodeje 14,73 procent akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

  1. Česká finanční vyhlásila v polovině roku 2005 výběrové řízení na prodej svého podílu ve Spolku. Nejvyšší cenu nabídla společnost Arca Capital Bohemia, a.s. Bylo to Kč 247,- za jednu akcii.
  2. Mezitím novému majoritnímu akcionáři Spolku, společnosti Via Chem Group, a. s., vznikla povinnost učinit ostatním akcionářům tzv. nabídku převzetí. Z veřejně dostupných zdrojů vyplynulo, že půjde o Kč 249,- za jednu akcii. Proto se Česká finanční rozhodla ukončit výběrové řízení bez vyhlášení vítěze.
  3. Dne 24.11.2005 byla v Hospodářských novinách zveřejněna nabídka převzetí v ceně Kč 249,-. Zároveň dvě společnosti oznámily záměr učinit této nabídce konkurenční nabídku. Jednou z nich byla i společnost Arca Capital Bohemia. Termín pro nabídku převzetí byl stanoven na 2.1.2006. Do tohoto stejného termínu mohly další subjekty podat konkurenční nabídku.
  4. Česká finanční tak měla možnost prodat svoje akcie v rámci této nabídky převzetí za cenu ve výši Kč 249,-.
  5. Na základě avizovaných konkurenčních nabídek a zájmu dalších subjektů se ale Česká finanční zároveň rozhodla znovu vyhlásit výběrové řízení a pokusit se za svoje akcie získat minimální cenu ve výši Kč 270,-.Veřejné výběrové řízení bylo vyhlášeno jako dvoukolové. Dne 30.12.2005 byla lhůta pro přihlášky do výběrového řízení, 19.1.2006 pak lhůta pro podání nabídek. Česká finanční si zároveň vyhradila právo změnit podmínky tohoto výběrového řízení.
  6. Oproti původním předpokladům se 30.12.2005 registroval do výběrového řízení pouze jediný zájemce, kterým byla společnost Arca Capital Bohemia. Tím nebylo vytvořeno potřebné konkurenční prostředí a Česká finanční tak čelila reálnému riziku, že pokud by tento zájemce v daném termínu nabídku nakonec nepodal, Česká finanční by tím zároveň ztratila možnost využít ceny nabídnuté v rámci povinného odkupu (Kč 249,- za akcii v termínu 2.1.2006).
  7. Proto se Česká finanční rozhodla využít svého práva změnit podmínky výběrového řízení a vyzvala společnost Arca Capital Bohemia jako jediného zájemce k předložení její nabídky v termínu 2.1.2006. To společnost Arca Capital Bohemia odmítla. Proto se Česká finanční rozhodla využít nabídky převzetí a prodala svůj podíl ve Spolku za nabídnutou cenu Kč 249,- za jednu akcii.
  8. Avizované konkurenční nabídky nebyly nakonec realizovány, neboť Komise pro cenné papíry je zakázala z důvodu, že ani společnost Arca Capital Bohemia, ani druhý zájemce, společnost Jihomoravské dřevařské závody, a.s., neprokázaly dostatek zdrojů pro splnění závazků jež mohou vzniknout z nabídky převzetí a žádosti zamítla.

Jana Szukalská
ředitelka odboru marketingu a komunikace
Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější