Novinky

Společné tiskové prohlášení - Narovnání mezi Galileo Real a UBS

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Společnost Galileo Real, k.s., zastoupená Českou konsolidační agenturou, a UBS AG (Curych, Švýcarsko), tímto společně prohlašují, že dne 12.12. 2007 uzavřely dohodu o narovnání sporu, který vedly ve vztahu k převodu částky 500 mil. Kč společností Galileo Real k.s. do UBS (Curych) v březnu roku 2005, a následnému zneužití těchto prostředků ze strany pana Miloše Skořepy.

Od vzniku této záležitosti v květnu 2006 jí byla věnována velká pozornost v českých médiích. Strany se proto rozhodly vydat toto společné prohlášení, kterým by informovaly veřejnost o základních podmínkách narovnání sporu.

UBS se zavázala uhradit společnosti Galileo částku 420 mil. Kč, a společnost Galileo se zavázala vzít zpět žalobu podanou k Obchodnímu soudu v Curychu (Švýcarsko). V důsledku narovnání dojde k úplnému ukončení veškerých minulých nebo případných budoucích sporů mezi stranami ve vztahu k převodu 500 mil. Kč ze společnosti Galileo na UBS.

S cílem dosažení úplné náhrady škod, které jim vznikly, strany se dále dohodly, že budou společně postupovat proti panu Miloši Skořepovi, aby splnil svůj závazek splatit celou neoprávněně použitou částku, který opakovaně vyslovil v květnu a červnu 2006, avšak nikdy nesplnil. Strany uzavřely narovnání s tím, že zanechají všech sporů, a těší se na případnou obchodní spolupráci, jakmile se jim k tomu naskytne příležitost. V tomto duchu se platba ze strany UBS a zpětvzetí žaloby ze strany společnosti Galileo uskuteční bez uznání jakékoli odpovědnosti. Co se týče tvrzení uváděných v minulosti v médiích, strany narovnání by tímto chtěly potvrdit, že nemají žádný důvod se domnívat, že UBS byla zapojena do jakékoli nezákonné činnosti.

Text dohody mezi společností Galileo a UBS byl předložen Vládě České republiky, která jej dnes schválila.

Doporučované

Nejčtenější