Novinky

O zbytkové portfolio České konsolidační agentury se uchází šest zájemců

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - O zbytkové portfolio České konsolidační agentury se uchází šest zájemců

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes schválila seznam zájemců, kteří budou vyzváni k provedení hloubkové prověrky pohledávek souvisejících s poslední významnou obchodní transakcí této instituce. ČKA ve veřejném výběrovém řízení nabízí investorům k odkupu společnost, do níž budou vloženy pohledávky v celkové hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun.

K účasti na provedení tzv. due diligence v rámci prodeje obchodního podílu ČKA ve společnosti ASSET PARK, s.r.o. budou vyzvány společnosti:

  • AB – CREDIT, a.s.
  • CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s.
  • DEMAC Financial Services, s.r.o.
  • GES ASSET MANAGEMENT,a.s.
  • Morgan Stanley & Co.International plc
  • STRODEN MANAGEMENT LIMITED

Do společnosti agentura vloží zbytkové portfolio pohledávek, které nebyly součástí blokových transakcí. Většina pohledávek je nebo se stane předmětem vymáhání v soudních řízeních, jejichž ukončení lze předpokládat až po stanoveném datu zániku ČKA. Kvůli eliminaci případných rizik s tím spojených proto agentura přichází s tímto typem transakce, kdy místo přímého postoupení pohledávek nabízí investorům prodej majetkové účasti ČKA v nově založené stoprocentní dceřiné společnosti ASSET PARK, s.r.o. Do ní budou po zaplacení kupní ceny ze strany vítězného uchazeče pohledávky v jeden okamžik převedeny. Portfolio společnosti ASSET PARK bude tvořit cca 550 pohledávek za zhruba 150 dlužníky.

Uskutečněním této operace ČKA významně omezí rozsah zbytkové agendy, která bude po 31.12. 2007 přesunuta na ministerstvo financí.

Transakce, s níž v únoru letošního roku vyslovila souhlas vláda, vychází z osvědčené praxe uplatněné při realizaci úspěšných 17 blokových prodejů od roku 2004. Probíhá formou standardního jednokriteriálního veřejného výběrové řízení. Zájemci se nyní budou moci detailně seznámit s celým portfoliem pohledávek, které v případě přijetí nabídky, tj. po rozhodnutí vlády, ČKA vloží do nově založené společnosti. Vítězem se stane nabídka investora s nejvyšší kupní cenou.

Závazné nabídky budou investoři předkládat 22. srpna 2007. Vypořádání transakce ČKA očekává na podzim tohoto roku.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí,
Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější