Novinky

Česká konsolidační agentura vyřeší část zbylých pohledávek novým způsobem

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura vyřeší část zbylých pohledávek novým způsobem

Česká konsolidační agentura (ČKA) vyhlásí 13. června 2007 veřejné výběrové řízení, ve kterém nabídne investorům k odkupu společnost, do níž budou vloženy pohledávky v celkové hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun.

Jedná se o zbytkové portfolio pohledávek, které nebyly součástí blokových transakcí. Většina pohledávek je nebo se stane předmětem vymáhání v soudních řízeních, jejichž ukončení lze předpokládat až po stanoveném datu zániku ČKA. Kvůli eliminaci případných rizik s tím spojených proto agentura přichází s novým typem transakce, kdy místo přímého postoupení pohledávek nabídne investorům prodej majetkové účasti ČKA v nově založené stoprocentní dceřiné společnosti, takzvané SPV (special purpose vehicle). Do ní budou po zaplacení kupní ceny ze strany vítězného uchazeče pohledávky v jeden okamžik převedeny.

Uskutečněním této operace ČKA omezí rozsah zbytkové agendy, která bude po 31.12. 2007 přesunuta na ministerstvo financí.

Transakce, s níž v únoru letošního roku vyslovila souhlas vláda, vychází z osvědčené praxe uplatněné při realizaci úspěšných 17 blokových prodejů od roku 2004. Proběhne standardní jednokriteriální veřejné výběrové řízení. V jeho rámci se budou zájemci moci detailně seznámit s celým portfoliem pohledávek, které v případě přijetí nabídky, tj. po rozhodnutí vlády, ČKA vloží do nově založené společnosti. Vítězem se stane nabídka investora s nejvyšší kupní cenou. Závazné nabídky budou investoři předkládat 22. srpna 2007. Vypořádání transakce ČKA očekává na podzim tohoto roku. Ještě před vyhlášením výběrového řízení proběhne 7. června tradiční Investorský den, kde ČKA představí strukturu transakce. skladbu portfolia a podmínky soutěže.

Předmětem prodeje se stane cca 550 pohledávek za zhruba 150 dlužníky. Nebudou mezi nimi tzv. sporné pohledávky z ČSOB po bývalé IPB v objemu cca 6 miliard korun. Ty budou spolu se strategickým portfoliem do doby převodu na ministerstvo financí spravovány v ČKA.

„Vyvedení zbytkového jmění z ČKA touto formou považujeme za optimální řešení pohledávek s právní vadou. Prodej majetkové účasti v nově založené společnosti představuje poslední a velmi lákavou příležitost pro tuzemské i zahraniční finanční investory a investiční banky,“ uvedl generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí,
Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější