Novinky

Česká konsolidační agentura úspěšně dokončila poslední obchodní transakci

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnešním podpisem smlouvy o převodu stoprocentního obchodního podílu ve společnosti ASSET PARK, s.r.o. završila zcela poslední blokovou obchodní transakci ve své historii. Nyní se již ČKA plně soustředí na převod zbytkové agendy na ministerstvo financí.

Novým vlastníkem dceřiné společnosti, do níž ČKA vložila pohledávky v celkové hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun, je společnost AB – CREDIT, a.s. Stala se vítězem veřejného výběrového řízení, když za obchodní podíl ČKA nabídla nejvyšší cenu ze všech uchazečů – 585,55 milionů korun. Tyto prostředky již agentura včera zinkasovala. „Velice nás těší, že o poslední obchod agentury byl mezi investory mimořádný zájem. Odpovídají tomu i nabídky, vždyť nakonec bude mít transakce pozitivní dopad do letošního hospodářského výsledku ve výši 550 milionů korun,“ uvedl generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Do speciálně vytvořené společnosti, o kterou se investoři ve veřejném výběrovém řízení utkali, agentura převedla zbytkové portfolio pohledávek, které nebyly součástí předchozích blokových transakcí. Většina pohledávek se stala či stane předmětem vymáhání v soudních řízeních, jejichž ukončení lze předpokládat až po zániku ČKA. Právě kvůli eliminaci případných rizik s tím spojených agentura zvolila tento typ transakce. Portfolio společnosti ASSET PARK tvoří cca 550 pohledávek za zhruba 150 dlužníky.

Veřejné výběrové řízení,kde jediným kritériem úspěchu byla výše nabízené úplaty, bylo vyhlášeno 13.6. 2007, přihlášky podávali zájemci 27.6.2007 a závazné nabídky 22.8. 2007. Výsledek výběrového řízení byl 7.11. 2007 schválen Vládou České republiky.

Uskutečněním této operace ČKA významně omezí rozsah zbytkové agendy, která bude po 31.12. 2007 přesunuta na ministerstvo financí. Půjde v čisté účetní hodnotě o objem aktiv zhruba ve výši 7 miliard korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější