Novinky

Česká konsolidační agentura odstartovala poslední velkou obchodní transakci

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura odstartovala poslední velkou obchodní transakci

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila veřejné výběrové řízení, ve kterém nabízí investorům k odkupu společnost, do níž budou vloženy pohledávky v celkové hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Jde o poslední velkou obchodní transakci této instituce před jejím zánikem.

Do společnosti agentura vloží zbytkové portfolio pohledávek, které nebyly součástí blokových transakcí. Většina pohledávek je nebo se stane předmětem vymáhání v soudních řízeních, jejichž ukončení lze předpokládat až po stanoveném datu zániku ČKA. Kvůli eliminaci případných rizik s tím spojených proto agentura přichází s tímto typem transakce, kdy místo přímého postoupení pohledávek nabízí investorům prodej majetkové účasti ČKA v dnes založené stoprocentní dceřiné společnosti ASSET PARK, s.r.o. Do ní budou po zaplacení kupní ceny ze strany vítězného uchazeče pohledávky v jeden okamžik převedeny. Uskutečněním této operace ČKA významně omezí rozsah zbytkové agendy, která bude po 31.12. 2007 přesunuta na ministerstvo financí.

Transakce, s níž v únoru letošního roku vyslovila souhlas vláda, vychází z osvědčené praxe uplatněné při realizaci úspěšných 17 blokových prodejů od roku 2004. Proběhne standardní jednokriteriální veřejné výběrové řízení. V jeho rámci se budou zájemci moci detailně seznámit s celým portfoliem pohledávek, které v případě přijetí nabídky, tj. po rozhodnutí vlády, ČKA vloží do nově založené společnosti. Vítězem se stane nabídka investora s nejvyšší kupní cenou.

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení byl stanoven na 27.6. 2007, závazné nabídky budou investoři předkládat 22. srpna 2007. Vypořádání transakce ČKA očekává na podzim tohoto roku.

Ještě před vyhlášením výběrového řízení proběhl 7. června tradiční Investorský den, kde ČKA představila strukturu transakce, skladbu portfolia a podmínky soutěže. Setkání se zúčastnilo 35 zástupců 21 společností – investorů či poradenských firem.

Portfolio společnosti ASSET PARK bude tvořit cca 550 pohledávek za zhruba 150 dlužníky. Nebudou mezi nimi tzv. sporné pohledávky z ČSOB po bývalé IPB v objemu cca 5,5 miliard korun. Ty budou spolu se strategickým portfoliem do doby převodu na ministerstvo financí spravovány v ČKA.

„Vyvedení zbytkového jmění z ČKA touto formou považujeme za optimální řešení pohledávek s právní vadou. Prodej majetkové účasti v nově založené společnosti představuje poslední a velmi lákavou příležitost pro tuzemské i zahraniční finanční investory a investiční banky,“ uvedl generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí,
Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější