Novinky

ČKA uspěla v rozhodčím řízení s ČSOB

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura uspěla v rozhodčím řízení s ČSOB

Česká konsolidační agentura (ČKA) uspěla u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky s žalobou proti Československé obchodní bance, a.s. (ČSOB).

V uvedeném rozhodčím řízení šlo o pohledávku (za Ing. Zdeňkem Hrnčířem) v hodnotě řádově desetitisíců korun postoupenou z ČSOB na ČKA v rámci transakce IPB/ČSOB. Jde o jednu z tzv. pohledávek s právní vadou, u nichž se ČKA v tuto chvíli po ČSOB domáhá vrácení úplaty ve výši zhruba 2 miliardy korun.

Podle smlouvy s ČSOB o postoupení pohledávky ČKA převzala pohledávku ze smlouvy o úvěru, kterou uzavřela IPB s dlužníkem. Tato pohledávka však zanikla tím, že IPB podle dohody s dlužníkem v roce 1995 předložila dlužníkovi k placení směnku, kterou vystavil. Dlužník směnku nezaplatil a tak nadále existovala jen pohledávka ze směnky, nikoliv z úvěrové smlouvy. Tato skutečnost byla judikována soudem jak v řízení prvoinstančním, tak v řízení odvolacím, kde se ČKA domáhala zaplacení postoupené pohledávky proti dlužníkovi. Přestože ve věci již před podáním rozhodčí žaloby existovala pravomocná rozhodnutí obecných soudů, která konstatovala, že postoupená pohledávka zanikla ještě před postoupením, ČSOB na výzvy ČKA úplatu za chybně postoupenou pohledávku nevrátila a ČKA se vrácení úplaty s příslušným úrokem musela domáhat v rozhodčím řízení.

Vydaný rozhodčí nález znamená, že v případech, kdy předmětem postoupení byla pohledávka, která ke dni postoupení neexistovala a kdy ČKA odstoupila od smlouvy o postoupení pohledávky, má ČKA právo na vrácení zaplacené úplaty.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější