Novinky

ČKA usiluje o 100% uspokojení pohledávky, kterou spravuje Union Banka

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura usiluje o stoprocentní uspokojení z pohledávky, kterou spravuje Union banka

Česká konsolidační agentura (ČKA) se ohrazuje proti informacím dnešních Hospodářských novin, podle nichž jí hrozí, že nepřihlášením do konkurzního řízení přijde o 24 milionů korun z konkursu ostravské Union banky a „na poslední chvíli bojuje o miliony“.

ČKA je přesvědčena, že získá nikoli 24 milionů korun z konkurzu, ale 70 milionů korun jakožto podíl na celkové pohledávce účastníků sdružení úvěrujících bank (Union banka, ČKA, Agrobanka, Moravia Banka) za ministerstvem financí ve výši 170 mil. Kč.

ČKA tvrdí, že Union banka, jakožto administrátor sdružení, zařadila podíly ostatních účastníků sdružení na pohledávce do konkursní podstaty protiprávně, čímž poškozuje nekonkursní věřitele, kterými jsou ostatní účastníci sdružení.

ČKA se nemohla přihlásit do konkursního řízení Union banky se svým nárokem, neboť pohledávka v celkovém objemu 170 mil. Kč nenáleží Union bance, ale všem účastníkům sdružení ve výši jejich podílů. ČKA svůj podíl vlastní, tudíž jej není možné zahrnout do konkursní podstaty a uspokojovat z něj konkursní věřitele na základě přihlášených pohledávek.

ČKA trvá na tom, že pohledávka ČKA za Union bankou ve výši podílu 40,8 % na vysouzené částce 170 mil. Kč vznikne až okamžikem zaplacení Ministerstvem financí Union bance jakožto administrátorovi sdružení. Jedná se tedy jednoznačně o pohledávku za konkursní podstatou, která je vyplácena v plné výši v průběhu konkursu, nikoliv v poměrné výši podle rozvrhového usnesení konkursního soudu.

V případě, že Union banka podíl ČKA v plné výši nevyplatí, domůže se ho soudní cestou.

S výplatou v rámci konkurzního řízení nesouhlasí ani Agrobanka jako další člen konsorcia. „Považoval bych za správné a budu požadovat, aby Agrobanka nebyla zahrnuta jako konkursní věřitel, ale aby byla uspokojena z odděleně stojící pohledávky,“ uvedl likvidátor Agrobanky Jindřich Hrabal.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější