Novinky

ČKA podala trestní oznámení ve věci Galileo Real

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura podala trestní oznámení ve věci neoprávněné manipulace s prostředky společnosti Galileo Real

Vedení České konsolidační agentury (ČKA) odhalilo neoprávněnou manipulaci s finančními prostředky společnosti Galileo Real ve výši 0, 5 miliardy Kč a v této bylo podáno trestní oznámení

V rámci přípravy prodeje komanditní společnosti Galileo Real ČKA zjistila, že ředitel společnosti IMOB, která řídí Galileo Real, poukázal v loňském roce 0, 5 mld Kč na účet vedený ve švýcarské bance s údajným cílem prostředky zhodnotit. Tuto transakci učinil o své vlastní vůli, neměl ji schválenu orgány společnosti, tj. představenstvem a dozorčí radou. Samotný převod prostředků proběhl za podivných okolností: prostředníkem byly dvě fyzické osoby a jediným dokumentem byl jimi podepsaný dopis. V rámci prověřování celé kauzy zároveň ČKA zjistila, že obdobnou operaci stejné osoby realizovaly již na přelomu roku 2004/2005 s tím, že se prostředky i s mírným zhodnocením vrátily na účty společnosti Galileo Real.

Obě operace byly jenom velmi těžko zjistitelné, protože v účetní závěrce společnosti Galileo Real byly tyto prostředky odeslané do zahraničí vykazovány jako existující prostředky na bankovních účtech. ČKA v současné době prověřuje, zda se tyto prostředky vrátí zpět na účty společnosti Galileo Real nebo byly odcizeny. Jakýkoliv závěr je v tuto chvíli předčasný.

ČKA vzhledem k závažnosti celého případu přijala řadu opatření, zejména:

  • Bylo podáno trestní oznámení na aktéry celé podezřelé transakce, a to pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku
  • prostřednictvím mezinárodní právní kanceláře vstoupila do přímého kontaktu se švýcarskou bankou
  • učinila personální opatření ve společnosti Galileo Real, zejména přijala rezignaci ředitele společnosti a odvolala jeho oprávnění k nakládání s majetkem společnosti
  • podala Oznámení o podezřelém obchodu na Finančně analytický útvar MF
  • prostřednictvím interního auditu zahájila šetření ve společnosti Galileo Real
  • zahájila přípravu forenzního auditu

Společnost Galileo Real je součástí struktur, které ČKA vlastní jako pozůstatek po zkrachovalé IPB. Společnost IMOB je statutárním orgánem komplementáře komanditní společnosti Galileo Real.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější