Novinky

Česká konsolidační agentura zaznamenala v prvním čtvrtletí vysokou výtěžnost pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura zaznamenala v prvním čtvrtletí vysokou výtěžnost pohledávek

Česká konsolidační agentura (ČKA) vykázala za první tři měsíce letošního roku mírnou ztrátu ve výši 195,5 milionu korun.

Výsledek hospodaření ovlivnily především náklady na tvorbu opravných položek k nevypořádaným pohledávkám a dopady z odpisu pohledávek. Kladný vliv na výsledek měly hlavně výnosy z postoupených pohledávek a prodeje cenných papírů.

Příjmové inkaso za první kvartál dosáhlo částku 1,9 miliardy korun. ČKA v tomto období individuálně postoupila 133 pohledávek za 45 klienty v účetní hodnotě 3,6 miliardy korun za prodejní cenu 1,5 miliardy, to znamená, že výtěžnost z účetní hodnoty činila 40,9%.

Bilanční suma činila ke konci března 2006 58,7 miliard korun, což představuje oproti stavu na konci roku 2005 pokles o 4,9 mld. Kč.

Ministerstvo financí splatilo 20. března 2006 část ztráty za rok 2002 ve výši 5 miliard korun. Tím se pohledávka za ministerstvem financí z titulu úhrady ztrát minulých let snížila na 29,6 mld. Kč. V roce 2005 nedošlo k nárůstu pohledávky za ministerstvem financí z titulu úhrad ztrát, neboť ČKA vygenerovala k 31.12. 2005 nejlepší výsledek ve své historii - zisk ve výši 1, 42 miliardy korun.

K významným operacím prvních tří měsíců roku 2006 patřilo:

  • postoupení 7 pohledávek za klientem SETUZA na PGRLF v účetní hodnotě 2, 306 miliardy Kč za úplatu 465 milionu Kč, tj. výtěžnost 20,2%;
  • postoupení 3 pohledávek za klientem Kostelecké v účetní hodnotě 552,5 milionu Kč za úplatu 550,3 milionu Kč, tj. výtěžnost 99,6%;
  • postoupení pohledávky za klientem L.V.P. v účetní hodnotě 153 milionu Kč za úplatu 184 milionů Kč, tj. výtěžnost z účetní hodnoty 120,3%;

ČKA do konce pololetí tohoto roku uzavře kapitolu individuálních prodejů pohledávek. Ve druhém pololetí nabídne investorům závěrečný blok pohledávek v hodnotě několika desítek miliard korun. V souvislosti s ukončováním činnosti opustí ČKA během letošního roku 125 zaměstnanců.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější