Novinky

Česká konsolidační agentura uspěla v dalším sporu s Českou spořitelnou o motivační poplatky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA -Česká konsolidační agentura uspěla v dalším sporu s Českou spořitelnou o motivační poplatky

Česká konsolidační agentura (ČKA) obdržela rozhodčí nález, podle nějž Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze zamítl v plném rozsahu žalobu České spořitelny (ČS) vůči ČKA o zaplacení částky 162 520 477,- Kč s příslušenstvím. ČS se touto žalobou domáhala úhrady tzv. Motivačních poplatků za pohledávky, jež byly před jejich fyzickým převodem na ČKA, na základě rozhodnutí ČS, vyňaty ze státní záruky a zůstaly nadále ve správě ČS.

Dne 1.3.2000 byla mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., ČS a Corfinou, a.s. uzavřena Smlouva o restrukturalizaci a ručení, na jejímž základě byla ČS v souvislosti s její privatizací poskytnuta státní záruka za problémové portfolio. Během plnění smlouvy vznikl mezi ČKA a ČS výkladový spor, týkající se existence či neexistence nároku ČS na úhradu Motivačních poplatků v uvedené výši.

Jelikož se stranám nepodařilo dospět k smírnému řešení a ČKA odmítla předmětné Motivační poplatky ČS uhradit, podala ČS v roce 2005 rozhodčí žalobu, kterou se na ČKA domáhala uhrazení částky ve výši 162 520 477,- Kč s příslušenstvím.

Obdržený rozhodčí nález je posledním z očekávaných rozhodnutí ve věci probíhajících rozhodčích řízení v oblasti Motivačních poplatků (v roce 2004 již ČKA v plném rozsahu uspěla ve sporu o 241,9 mil. Kč s příslušenstvím a v červnu 2006 ve sporu o 99,9 mil. Kč s příslušenstvím), je konečné a dnem doručení oběma stranám nabude účinku pravomocného soudního rozhodnutí.

V uvedených kauzách se jednalo o spory (obdobně jako u úspěšné arbitráže s Komerční bankou z dubna 2006, kdy tato byla povinna na základě žaloby podané ČKA vrátit z poskytnuté garance částku ve výši 679,457.878,52 Kč s příslušenstvím) týkající se výkladu některých ustanovení smluv, na jejich základě byly spořitelně a Komerční bance při jejich privatizaci poskytnuty státní garance za problémové portfolio. Došlo tak k celkovému snížení plnění z poskytnutých záruk o cca 1 miliardu korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější