Novinky

Česká konsolidační agentura uspěla s žalobou na Komerční banku

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura uspěla s žalobou na Komerční banku

Podle dnes doručeného rozhodčího nálezu ze 30.3.2006 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze v plném rozsahu vyhověl žalobě České konsolidační agentury (ČKA) vůči Komerční bance, a.s. (KB) o zaplacení částky ve výši 679,457.878,52 Kč s příslušenstvím. ČKA se v rámci dané žaloby domáhala vydání přeplatku zálohy, která byla agenturou poskytnuta v souvislosti s vypořádáním státní garance.

Dne 29.12.2000 byla mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. a KB uzavřena Smlouva o garanci, na jejímž základě stát v souvislosti s privatizací poskytl KB garance za problémové portfolio. Počátkem roku 2003 vznikl mezi ČKA a KB spor týkající se způsobu alokace inkas přijatých KB ve vztahu ke garantovanému portfoliu (KB cca po jednom roce jednostranně změnila způsob rozdělení přijatých inkas, což dle stanoviska ČKA navýšilo, v rozporu se Smlouvou o garanci, o spornou částku celkovou výši plnění ČKA z poskytnuté garance).

Jelikož se oběma stranám nepodařilo dospět k smírnému řešení, podala ČKA v roce 2005 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze žalobu, kterou se na KB domáhala zaplacení částky ve shora uvedené výši s příslušenstvím. Dnes obdržený rozhodčí nález je konečný a doručením oběma stranám nabude účinku pravomocného soudního rozhodnutí.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější