Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí investorům poslední velký blok pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí investorům poslední velký blok pohledávek

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila veřejné výběrové řízení na prodej posledního velkého, tzv. zbytkového bloku pohledávek ze svého portfolia. Blok je rozdělen na dvě samostatné části - konkurzní a nekonkurzní. Obsahují pohledávky, které ČKA nevypořádala do poloviny letošního roku, kdy uzavřela kapitolu prodeje individuálních pohledávek.

Celková hodnota obou bloků je 28,8 miliard korun. Objem nominálních hodnot pohledávek konkurzního bloku je 24,5 miliardy korun a obsahuje 931 pohledávek, nekonkurzní má hodnotu 4,3 miliardy a zahrnuje celkem 1228 pohledávek.

Termín pro podávání přihlášek do soutěže byl stanoven na 2. října 2006. Závazné cenové nabídky pak uchazeči, kteří splní kvalifikační kritéria, budou předkládat 14.prosince 2006. Vyhlášení vítěze výběrového řízení ČKA předběžně očekává v únoru příštího roku.

ČKA již nyní registruje mimořádný zájem významných tuzemských i mezinárodních finančních investorů, což dokládá účast na tzv. Investorském dni konaném 6.září, kde bylo přítomno 70 zástupců ze 45 společností.

Vzhledem k velmi zajímavé skladbě bloků, které obsahují většinu nevypořádaných pohledávek, a s přihlédnutím k faktu, že jde o neopakovatelnou investiční příležitost, ČKA očekává z nabízených pohledávek vysoké výnosy.

„Poté, co jsme převodem obchodního jmění na agenturu uzavřeli dceřiné společností Konpo a Česká finanční, učiníme prodejem závěrečného bloku významný krok k pominutí důvodu existence samotné ČKA. Naší snahou bude, aby po zániku agentury přešel na ministerstvo financí jen zanedbatelný objem aktiv,“ uvedl generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp..

Od okamžiku opětovného spuštění blokových prodejů v rámci finanční skupiny ČKA, tj. od podzimu 2004, nabídla ČKA investorům 15 blokových transakcí a v rámci nich portfolio pohledávek v celkové hodnotě téměř 70 mld. Kč. Po zavedení nového systému prodeje bloků pohledávek se výtěžnost několikanásobně zvýšila. Strategie a harmonogram přípravy a prodeje bloků jsou přitom součástí projektu, který v souladu s usnesením vlády vede k ukončení činnosti ČKA jakožto instituce zaměřené na správu nekvalitních aktiv v roce 2007.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější