Novinky

Česká konsolidační agentura nabídne investorům blok pohledávek v objemu 3,4 mld. Kč

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabídne investorům blok pohledávek v objemu 3,4 mld. Kč

Česká konsolidační agentura (ČKA) vyhlásí 5. prosince 2006 v souladu se záměrem poslední veřejné výběrové řízení na prodej bloku pohledávek ze svého portfolia. Předběžná nominální hodnota 238 pohledávek činí 3,4 miliardy korun.

Blok obsahuje 3 skupiny pohledávek:

  • pohledávky za zemřelými osobami, kde nebylo dosud ukončeno dědické řízení nebo likvidace dědictví
  • pohledávky za právnickými osobami vymazanými z obchodního rejstříku bez právního nástupce
  • pohledávky za právnickými osobami, u nichž se výmaz dá předpokládat a kde existuje zajišťovací prostředek a pohledávky, které nebyly zařazeny do tzv. zbytkových bloků z důvodu právní vady, která byla již zhojena.

ČKA v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení dnes uspořádala tzv. Investorský den, kde zájemcům z řad potenciálních investorů detailně představila charakteristiky pohledávek zahrnutých do bloku a podrobnosti kolem samotného výběrového řízení. Na akci bylo přítomno 30 zástupců ze 20 společností.

„Prodej bloku ČKA 106 navazuje na velmi úspěšný prodej podobných tzv. podrozvahových bloků, který ČKA realizovala u dceřiných společností Konpo a Česká finanční. Investoři, kteří tato aktiva v soutěži získali, deklarují rychlejší než průměrnou dobu návratnosti prvotní investice“, uvedl generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Od okamžiku opětovného spuštění blokových prodejů v rámci finanční skupiny ČKA, tj. od podzimu 2004, nabídla ČKA investorům v blokových transakcích portfolio pohledávek v celkové hodnotě více než 100 miliard Kč.

Jana Szukalská,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější