Novinky

Česká konsolidační agentura nabídne investorům tzv. zbytkový blok pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabídne investorům tzv. zbytkový blok pohledávek

Česká konsolidační agentura (ČKA) vyhlásí 19. září 2006 veřejné výběrové řízení na prodej tzv. zbytkových bloků pohledávek ze svého portfolia. Bloky se dělí na konkurzní a nekonkurzní a obsahují pohledávky, které ČKA nevypořádala do 30.6.2006, kdy uzavřela kapitolu prodeje individuálních pohledávek. Celkový objem obou bloků bude 28,8 miliard korun.

ČKA v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení dnes uspořádala tzv. Investorský den, kde zájemcům z řad potenciálních investorů detailně představila charakteristiky pohledávek zahrnutých do bloků a podrobnosti kolem samotného výběrového řízení. ČKA registruje mimořádný zájem významných tuzemských i mezinárodních investorů. Na akci bylo přítomno 70 zástupců ze 45 společností.

Od okamžiku opětovného spuštění blokových prodejů v rámci finanční skupiny ČKA, tj. od podzimu 2004, nabídla ČKA investorům 15 blokových transakcí a v rámci nich portfolio pohledávek v celkové hodnotě téměř 70 mld. Kč. Po zavedení nového systému prodeje bloků pohledávek se výtěžnost násobně zvýšila. „Jsem velmi rád, že pravidla a parametry blokových prodejů, které ČKA na českém trhu pohledávek zavedla, jsou investorskou komunitou pozitivně oceňovány,“ uvedl generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.

Strategie a harmonogram přípravy a prodeje bloků jsou součástí projektu, který v souladu s usnesením vlády povede k ukončení činnosti ČKA jakožto instituce zaměřené na správu nekvalitních aktiv v roce 2007.

Jana Szukalská,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější