Novinky

Prodej bloků pohledávek společnosti Konpo vynese státu 1,5 miliardy korun

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Prodej bloků pohledávek společnosti Konpo vynese státu 1,5 miliardy korun

Uzavřením Rámcových smluv s vítězi veřejného výběrového řízení byla završena jedna z významných etap prodeje bloků pohledávek z portfolia dceřiné společnosti České konsolidační agentury (ČKA) Konpo, s.r.o.

Na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení v komisích a statutárních orgánech ČKA a Konpa vyhlásila vláda ČR svým usnesením č. 472 ze dne 20.4.2005 vítězem soutěže u konkurzního bloku společnost Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. a u nekonkurzního bloku společnost Finoka s.r.o. Stát tak zinkasuje celkem 1,52 miliardy korun.

V současné době probíhá tisk dokumentů a další práce související s dokončením převodu pohledávek.

Veřejné výběrové řízení na postoupení bloků pohledávek společnosti Konpo bylo vyhlášeno 29. října 2004. Jejich objem dosahoval téměř 23 miliard korun. Zájemci se ucházeli o dva samostatné bloky. První zahrnoval dlužníky, u nichž je vedeno konkursní řízení a obsahoval 1141 pohledávek za 391 dlužníky v celkové hodnotě asi 16,8 miliardy korun. Druhý blok byl složen z pohledávek nekonkursních a obsahoval 436 pohledávek za 234 dlužníky v celkové hodnotě přibližně 6 miliard korun. Nejvyšší nabídku u konkursního bloku podala společnost Global Financial Restructuring Czech, s.r.o. Částka 1,072 miliardy Kč zhruba trojnásobně převyšuje výnosnost z předchozí blokové konkursní transakce. Za nekonkursní blok nejvíce nabídla společnost Finoka, s.r.o., celkem 447 milionů korun, což je třikrát více než externí tržní ocenění bloku.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější