Novinky

O bloky pohledávek České finanční a Konpo má zájem 13 investorů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - O bloky pohledávek České finanční a Konpo má zájem 13 investorů

Celkem 13 investorů projevilo zájem o účast ve veřejném výběrovém řízení na prodej pěti bloků pohledávek z portfolia dceřiných společností České konsolidační agentury (ČKA) Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. Objem bloků činí dohromady 7 miliard korun. U čtyř bloků je společným rysem existence subjektů zajišťujících pohledávky (tzv. zavázaných osob).

Vyhlašovatel soutěže nyní po prověření přihlášek do 4. srpna 2005 určí zájemce, kteří se stanou účastníky výběrových řízení a bude jim umožněna hloubková prověrka pohledávek.

Charakteristika jednotlivých bloků a počty přihlášených:

Česká finanční

 • Blok A – pohledávky za dlužníky, kteří nejsou vymazáni z obchodního rejstříku, a u nichž existují zavázané osoby (objem celkové hodnoty 2 089,3 mil.Kč,
  59 pohledávek); 8 přihlášek
 • Blok B – pohledávky za dlužníky, kteří jsou vymazáni z obchodního rejstříku, a u nichž existují zavázané osoby (objem celkové hodnoty 175, 4 mil.Kč,
  13 pohledávek); 8 přihlášek

Konpo

 • Blok A – pohledávky za dlužníky, kteří nejsou vymazáni z obchodního rejstříku, a u nichž existují zavázané osoby (objem celkové hodnoty 1 288,6 mil.Kč,
  76 pohledávek); 8 přihlášek
 • Blok B – pohledávky za dlužníky, kteří jsou vymazáni z obchodního rejstříku, a u nichž existují zavázané osoby (objem celkové hodnoty 664,3 mil.Kč, 61 pohledávek); 7 přihlášek

Pátý blok společnosti Konpo složený konkurzních pohledávek mimo jiné vyplývajících z cenných papírů je investorům nabízen opakovaně. (objem celkové hodnoty 2 818,1 mil.Kč, 187 pohledávek); 8 přihlášek

Paralelní jednokolová výběrová řízení byla vyhlášena 30. června 2005, nabídky budou uchazeči podávat 15. září 2005. Jediným hodnotícím kritériem bude výše nabídnuté ceny za jednotlivé bloky. S charakteristikami jednotlivých bloků i detaily výběrového řízení byli potenciální zájemci seznámeni v rámci tzv. Dne s investory. Zúčastnilo se jej 45 zástupců 30 společností.

V současné době probíhá hloubková prověrka k vyhlášeným veřejným výběrovým řízením na prodej pěti velkých bloků pohledávek z portfolia České konsolidační agentury a jejích dceřiných společností České finanční, s.r.o. a Konpo, s.r.o. Jejich celkový objem je přibližně 31 miliard korun. Bloky se dělí na konkurzní a nekonkurzní. Soutěž byla vyhlášena 20. května 2005, závazné cenové nabídky budou zájemci předkládat 9. září 2005.

Strategie a harmonogram přípravy a prodeje bloků jsou součástí projektu, který v souladu s usnesením vlády povede k ukončení činnosti ČKA jakožto instituce zaměřené na správu nekvalitních aktiv v roce 2007.

Bližší informace o prodeji bloků lze nalézt na internetových stránkách www.czka.cz, případně www.konpo.cz či www.czfinanc.cz .

Jana Szukalská,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější