Novinky

Hospodářské výsledky České konsolidační agentury se výrazně zlepšují

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Hospodářské výsledky České konsolidační agentury se výrazně zlepšují

Nejlepším výsledkem od svého vzniku uzavřela loňské hospodaření Česká konsolidační agentura (ČKA). Z dosažené ztráty ve výši 3,5 miliardy korun se stane pohledávkou za ministerstvem financí, tudíž nákladem státního rozpočtu, jen necelých 1,4 miliardy korun. Většinu ztráty uhradí ČKA ze svého rezervního fondu.

V historickém kontextu představují dosažené výsledky mezi lety 2002 - 2004 pokles ztrát v řádu desítek miliard korun, vytvářený pozitivním dopadem omezeného přebírání dalších nebonitních aktiv. Ztráta ČKA meziročně poklesla o osmdesát procent, za rok 2003 činila 18,2 miliardy a v roce 2002 téměř 80 miliard korun. Podstatně se snížily i ztráty vyplývající z tvorby opravných položek ve srovnání s předcházejícím obdobím, případně rezervy vytvářené k pokrytí rizika očekávaných ztrát z vypořádání těchto aktiv a ztráty z přecenění jiných nebonitních aktiv přebíraných do ČKA podle příslušných rozhodnutí vlády. Nemalým vlivem se na snížení vykazovaných ztrát podílí rovněž přístup orgánů ČKA, které v souladu s nastoupeným trendem hospodárnosti a maximální výtěžnosti přistupovaly k hodnocení všech operací s výrazným akcentem na minimalizaci ztrátových dopadů.

Velmi aktuálním úkolem pro ČKA v nadcházejících necelých třech letech do ukončení její činnosti je snižování bilanční sumy. Zásluhou pozornosti, jež je postupům redukce objemu aktiv věnována, se podařilo snížit meziročně jejich bilanční úhrn ze 174,5 miliardy Kč na 121 mld. Kč k 31. 12. 2004. Podstatným způsobem se na uvedeném snížení podílí vypořádání pohledávek za klienty, odprodej akcií, podílových listů a ostatních podílů prováděný se souhlasem vlády a snížení pohledávek z neuhrazených ztrát ČKA.

Příjmové inkaso loni činilo 33,8 miliardy korun, což je o 1,6 miliardy korun více než v roce 2003.

Finanční plán na rok 2005 předpokládá další padesátiprocentní pokles základních ukazatelů: ztráty na 1,7 miliardy korun a bilanční sumy na 65 miliard korun.

Za první kvartál letošního roku vykázala ČKA zisk ve výši 2,18 miliardy korun. Ve stejném období loňského roku agentura hospodařila se ziskem 417,6 milionů korun.

Díky praktickému uplatňování závěrů tzv. Projektu 2007 a aktivním přístupem ke svěřenému portfoliu dluhů dosáhlo příjmové inkaso ČKA za první čtvrtletí letošního roku částku 8 miliard korun.

Bilanční suma ČKA nadále klesá, od počátku roku o 6 miliard korun a k 31.3. 2005 dosáhla výše 115 miliard korun. Výtěžnost z postoupených pohledávek dosáhla za první čtvrtletí roku 42% jejich účetní hodnoty.

Ministerstvo financí provedlo v roce 2004 ve třech splátkách úhradu části ztráty za rok 2002 ve výši 18,2 miliardy korun. Zbývající ztráta za rok 2002 a ztráta za rok 2003 bude uhrazena postupně v souladu se schváleným zákonem č. 5/2005 Sb. o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty ČKA. V roce 2005 se předpokládá úhrada 28,2 mld. Kč.

Česká konsolidační agentura (ČKA), centrální instituce pro správu a vymáhání nízkobonitních aktiv, vznikla transformací jako právní nástupce státního peněžního ústavu Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (KOB Praha, s.p.ú.), k 1. září 2001 na základě zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, kdy byla ustavena jako nebankovní subjekt s posláním aktivně, transparentně a rychle vyřešit většinu problematických aktiv a minimalizovat ztráty tohoto řešení.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější