Novinky

Česká konsolidační agentura zrušila VVŘ na postoupení pohledávky za společnostmi TCHECOMALT, a.s. a PROFERTA, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura zrušila výběrové řízení na postoupení pohledávek za společnostmi TCHECOMALT GROUP, a.s. a PROFERTA, a.s.

Česká konsolidační agentura (ČKA) zrušila veřejné výběrové řízení na společné postoupení pohledávek za společnostmi TCHECOMALT GROUP, a.s. a PROFERTA, a.s.

ČKA k tomuto rozhodnutí dospěla na základě nejnovějších právních poznatků v zájmu zajištění maximální právní jistoty pro nabyvatele o vlastnictví postoupených pohledávek a tím i maximalizace výnosu z prodeje.

S ohledem na zabezpečení transparentnosti procesu byli zájemci o pohledávky okamžitě informováni a požádáni, aby nepodávali nabídku a neskládali kauci. Původní termín pro podávání nabídek by vypršel zítra, tj. 8. dubna 2005.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější