Novinky

Česká konsolidační agentura úspěšně dokončila soutěž o Jihočeské papírny

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura úspěšně dokončila soutěž o Jihočeské papírny

Česká konsolidační agentura (ČKA) již vybrala nabyvatele majetkové účasti a pohledávek za společností Jihočeské papírny, a.s. Větřní.

Majetkový podíl zahrnuje akcie představující 38,89% podíl na základním kapitálu společnosti, celková výše pohledávek činila k 31.1. 2005 171 milionů korun.

Z dvoukolového veřejného výběrového řízení vzešla z pěti předložených jako nejvýhodnější pro stát nabídka společnosti SYNEX CZ, a.s.

ČKA nyní zpracuje návrh smluv a po jejich uzavření odešle ministerstvu financí materiál, na základě něhož Vláda ČR definitivně odsouhlasí výsledek prodeje aktiv v Jihočeských papírnách.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější