Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí k postoupení pohledávky za společnostmi Zetor Trade a ZETOR P.D.C.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí k postoupení pohledávky za společnostmi Zetor Trade a ZETOR P.D.C.

Česká konsolidační agentura (ČKA) vyhlásila veřejné vícekriteriální výběrové řízení na společné postoupení pohledávek za společnostmi Zetor Trade, s.r.o. a ZETOR P.D.C., a.s. Tyto společnosti, zajišťující prodej traktorů vyrobených společností Zetor, a.s. a náhradních dílů na tyto traktory, byly na základě usnesení vlády z 23.2.2005 zařazeny do restrukturalizačního programu EXIT 2.

Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven na 1.4.2005. Rozhodujícími kritérii pro úspěch ve výběrovém řízení jsou výše nabídnuté kupní ceny a závazný podnikatelský záměr. Ten by měl mimo jiné obsahovat závazek nevyužít postoupené pohledávky k podání návrhu na prohlášení konkurzu na majetek společností skupiny Zetor, návrh řešení financování společností, restrukturalizaci podniku či záměry v oblasti zaměstnanosti a rozvoje stávajícího výrobního programu.

Celková výše pohledávek ke konci února 2005 činila u Zetoru Trade, s.r.o. 647,2 mil. Kč, u ZETORU P.D.C., a.s. 70 mil. Kč.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější