Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí investorům pět velkých bloků pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí investorům pět velkých bloků pohledávek

Česká konsolidační agentura (ČKA) a její dceřiné společnosti Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. dnes vyhlásily veřejné výběrové řízení na prodej pěti velkých bloků pohledávek. Jejich celkový objem je přibližně 31 miliard korun. Bloky se dělí na konkurzní a nekonkurzní.

Soutěž proběhne formou pěti paralelně probíhajících jednokolových veřejných výběrových řízení. Všechna mají jednotný časový harmonogram. Přihlášení do výběrových řízení, data roomy i podávání nabídek budou rovněž koncentrovány na jednotná místa.

Potenciální zájemce může volit libovolnou kombinaci účasti v jednotlivých výběrových řízeních, podmínky veřejných výběrových řízení se neliší.

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídnuté ceny pro každý jednotlivý blok.

Hlavní charakteristiky jednotlivých bloků:

  • Konkurzní blok ČKA: 992 pohledávek, 605 úpadců, celková hodnota 14,8 miliardy Kč
  • Nekonkurzní blok ČKA: 1927 pohledávek, 1419 dlužníků, celková hodnota 1,4 miliardy Kč
  • Konkurzní blok České finanční: 205 pohledávek, 118 úpadců, celková hodnota 6,6 miliardy Kč
  • Nekonkurzní blok České finanční: 162 pohledávek, 120 dlužníků, celková hodnota 4 miliardy Kč
  • Konkurzní blok Konpa: 340 pohledávek, 120 úpadců, celková hodnota 4 miliardy Kč

Termín pro podávání přihlášek do výběrových řízení byl stanoven na 10. června 2005, cenové nabídky budou investoři předkládat 9. září 2005. S vypořádáním transakce počítá finanční skupina ČKA do konce letošního roku.

Bližší informace o prodeji bloků lze nalézt na internetových stránkách www.czka.cz, případně www.konpo.cz či www.czfinanc.cz .

ČKA v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení uspořádala tzv. Investorský den, kde zájemcům z řad potenciálních investorů detailně představila jednotlivé společnosti finanční skupiny ČKA, charakteristiky pohledávek zahrnutých do bloků a podrobnosti kolem samotného výběrového řízení, včetně přihlášky do něj. Na akci bylo přítomno 70 účastníků z 50 společností. Reprezentovali renomované zahraniční a tuzemské společnosti, byli mezi nimi analytici, ekonomové významných bank i zástupci poradenských firem.

ČKA je přesvědčena, že vytvořila v rámci nadcházejících pěti paralelně probíhajících tendrů investorům maximálně komfortní prostředí, což se pozitivně odrazí v ještě větší konkurenci mezi zájemci a následně v dosažené ceně za bloky.

„Věřím, že tato bloková transakce bude minimálně stejně úspěšná, jako v případě předchozích dvou velkých bloků z portfolia společnosti Konpo,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČKA Zdeněk Čáp. Nejvyšší nabídky v rámci těchto tendrů podaly společnosti Global Financial Restructuring (1,072 miliardy Kč za konkurzní blok) a Finoka, s.r.o. (447 milionů Kč za blok nekonkurzních pohledávek).

Jana Szukalská,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější