Novinky

Projekt ukončení činnosti české konsolidační agentury je zaměřen na maximální výtěžnost a transparentnost

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Projekt ukončení činnosti České konsolidační agentury je zaměřen na maximální výtěžnost a transparentnost

Principy první fáze projektu, který v souladu s usnesením vlády povede k ukončení činnosti ČKA do konce roku 2007, již vzaly na vědomí představenstvo i dozorčí rada České konsolidační agentury (ČKA).

„Projekt by měl naplnit tři vzájemně propojené cíle. Vedle řízeného projektu likvidace finanční skupiny ČKA do konce roku 2007 jde rovněž o maximalizaci výtěžnosti portfolia a zajištění maximální transparentnosti celého procesu,“ uvedl Zdeněk Čáp, předseda představenstva a generální ředitel České konsolidační agentury. Připomíná, že obdobným procesem nyní prochází i další transformační instituce Fond národního majetku.

Výsledkem první ze tří fází celého projektu, na kterém spolupracuje mezinárodní poradenská společnost McKinsey&Company, je vedle plánu ukončení činnosti skupiny ČKA rovněž stanovení principů segmentace a strategie řešení pohledávek, nové organizační struktury a motivačního systému pro pracovníky. „Rádi bychom zhruba do konce roku 2005 vyřešili portfolio dceřiných společností Konpo a Česká finanční a během dalšího roku maximum aktiv ČKA. Rok 2007 by pak byl věnován technické likvidaci instituce,“ nastiňuje plány Zdeněk Čáp. „Naším záměrem je dosáhnout co nejvyšší výtěžnosti ze správy pohledávek a nebýt zátěží pro státní rozpočet. Proto chceme zvolit optimální kombinaci hromadného a individuálního řešení aktiv. Nutným předpokladem ovšem je, aby uvnitř ČKA nad mentalitou administrátorů převážila mentalita obchodníků,“ dodal Čáp.

Konkrétní návrhy nové organizační struktury, motivačního systému a optimalizace dosavadních procesů budou výsledkem druhé fáze projektu. Nejpozději do konce července tohoto roku by měly být projednány jak orgány ČKA, tak ministrem financí, a poté představeny veřejnosti.

„Představenstvo, které pracuje od dubna v novém složení, si dalo mimo jiné závazek, že výrazným způsobem otevře dění uvnitř i vně ČKA veřejnosti. To se bude týkat nejen výše popsaných změn, ale zejména naší obchodní činnosti. Maximální transparentnost je bezesporu jeden z klíčových nástrojů, jak řešit naše pohledávky i majetkové podíly za co nejlepších podmínek,“ uzavřel Zdeněk Čáp.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější