Novinky

Konsolidační agentura prodala dva menší bloky pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Konsolidační agentura prodala dva menší bloky pohledávek

České konsolidační agentuře (ČKA) se podařilo úspěšně postoupit další dva menší bloky pohledávek.

První blok byl složen z klientů z regionu severozápadní Čechy a tvořilo jej 45 pohledávek v nominální hodnotě 2,4 milionu korun. Druhý blok ze Slovenska zahrnoval 57 pohledávek v nominální hodnotě 24,4 milionu korun.

Pohledávky vznikly z titulu nesplácení leasingových smluv za fyzickými a právnickými osobami a pocházejí od dceřiné společnosti České spořitelny Corfina (nyní Leasing České spořitelny, a.s.).

ČKA tyto pohledávky nabízí ve dvoukolových veřejných výběrových řízeních, přičemž v případě většího počtu zájemců probíhá druhé formou licitace za přítomnosti uchazečů o pohledávky, kteří splnili podmínky prvního kola, licitátora a notáře. Vítězem se stává po příklepu zájemce s nejvyšší učiněnou nabídkou. V rámci dnešní licitace převýšila nabídka na blok pohledávek ze severozápadních Čech téměř dvojnásobně minimální cenu a výtěžnost dosáhla cca 10 procent.

ČKA považuje tento způsob postupování pohledávek, kdy se přímo na místě vytváří aktuální poptávka, za velmi transparentní. Výsledná cena v rámci licitace obvykle výrazně převyšuje minimální nabídkovou cenu.

ČKA dosud úspěšně prodala 12 podobných regionálně zaměřených bloků pohledávek v celkovém objemu zhruba 109 milionů korun. Nejvyšší dosažená výtěžnost vzhledem k nominální hodnotě činila více než 13 procent.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější