Novinky

Česká konsolidační agentura opět spouští velké blokové prodeje

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura opět spouští velké blokové prodeje

Česká konsolidační agentura (ČKA) znovu nabídne zájemcům k odprodeji velký blok pohledávek. Jedná se o pohledávky z portfolia dceřiné společnosti Konpo. Veřejné výběrové řízení bude vyhlášeno 29. října 2004.

Strategie a harmonogram přípravy a prodeje bloků jsou součástí projektu, který v souladu s usnesením vlády povede k ukončení činnosti instituce ČKA jakožto zaměřené na správu nekvalitních aktiv v roce 2007.

K prodeji budou tentokrát nabídnuty dva samostatné bloky. Pro každý blok proběhne oddělené výběrové řízení, ovšem ve stejné době, na stejném místě a podle totožných pravidel. Jeden blok bude zahrnovat dlužníky, u nichž bylo nebo je vedeno konkurzní řízení, druhý balík je složen z pohledávek nekonkurzních. Každý z účastníků soutěže, jimiž mohou být tuzemské i zahraniční právnické osoby, se může ucházet o kterýkoliv blok. Výběrové řízení bude pouze jednokolové, s větším prostorem pro hloubkovou kontrolu ze strany investorů. „Navržená opatření jsou vedena snahou o maximalizaci výtěžnosti, přilákání většího počtu kvalitních investorů, omezení nekalé koordinace mezi investory a snížení diskontu, kterým investoři v minulosti kompenzovali některé procesní a strukturální nedostatky,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČKA Zdeněk Čáp.

Konkurzní blok zahrnuje 1282 pohledávek za 421 dlužníky. Celková hodnota pohledávek je 17,8 miliardy korun. Nekonkurzní blok obsahuje 458 pohledávek za 246 dlužníky. Jejich hodnota je 6,3 miliardy korun.

Jediným kritériem úspěchu ve výběrovém řízení bude nabídnutá cena. Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci podávat do 19. listopadu 2004, nabídky budou podávat 11. února 2005.

S detaily výběrového řízení byli potenciální zájemci seznámeni včera 20.10. 2004 v rámci tzv. Dne s investory. Účastnili se ho zástupci padesáti společností.

Vedle hromadného řešení pohledávek bude ČKA i nadále pokračovat v prodeji jednotlivých pohledávek. Se záměrem urychlit tento proces a zefektivnit působení na dlužníky hodlá ČKA od začátku listopadu zveřejnit na internetu všechny pohledávky, u nichž to umožňují legislativní předpisy a obchodní zájmy ČKA.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější