Novinky

Česká konsolidační agentura od září zeštíhlí a změní obchodní procesy

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura od září zeštíhlí a změní obchodní procesy

Česká konsolidační agentura (ČKA) začne od září uplatňovat výsledky projektu, který znamená výrazný zásah do organizace, obchodních postupů i zaměstnanosti. Cílem nového vedení ČKA bylo nalézt konkrétní opatření, která v souladu s usnesením vlády povedou k ukončení činnosti instituce zaměřené na správu nekvalitních aktiv v roce 2007.

„Klíčem k novému uspořádání ČKA jsou změny v rozdělení portfolia. Jejich primárním cílem je maximalizovat výtěžnost v daném čase a zajistit transparentnost všech procesů,“ uvedl Zdeněk Čáp, předseda představenstva a generální ředitel České konsolidační agentury. Nové segmentaci se přizpůsobuje organizační struktura. Jejím pilířem budou tři obchodní úseky, které budou odpovídat spravovaným aktivům – komplexní , individuální a hromadná řešení. Celá obchodní a provozní podpora bude soustředěna do jednoho úseku. „Výsledkem tohoto nového uspořádání ČKA je rovněž racionalizace stavu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců by měl na konci roku 2004 být o cca 25% nižší oproti roku 2003,“ dodal Čáp.

Aby uzavření ČKA do roku 2007 proběhlo úspěšně a s co nejpříznivějšími finančními výsledky, je nezbytné celý proces uzavření instituce podpořit zvýšenou motivací zaměstnanců. „Nový motivační systém bude postaven na plnění stanovených kvalitativních či kvantitativních kritérií a bude výrazně reflektovat výkonnost jednotlivých pracovníků,“ řekl Zdeněk Čáp.

Součástí schválených změn je i nová strategie a harmonogram přípravy a prodeje bloků. Navržená opatření povedou k maximalizaci výtěžnosti, především snahou o přilákání většího počtu kvalitních investorů, omezením nekalé koordinace mezi investory a snížením diskontu, kterým investoři v minulosti kompenzovali procesní a strukturální nedostatky. „Důkladné vyhodnocení několika alternativ vyústilo v doporučení prodeje pohledávek určených k hromadnému řešení ve dvou blocích, přičemž první bude vyhlášen ještě letos a bude zahrnovat pohledávky dceřiné společnosti Konpo. Vše při zachování maximální transparentnosti celého procesu,“ uzavřel Zdeněk Čáp.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější