Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji akcie Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji akcie Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila jednokolové veřejné výběrové řízení na odkoupení 22 740 kusů akcií společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Jediným kritériem výběrového řízení je výše nabídnuté kupní ceny za odprodávanou emisi cenných papírů, které tvoří 32,93 % základního kapitálu společnosti.

Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven na 31.1. 2005. Výsledky veřejného výběrového řízení oznámí Česká konsolidační agentura účastníkům písemně do 30 dnů ode dne uzávěrky. Součástí smlouvy uzavřené s vítězným zájemcem bude závazek kupujícího složit do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy jistotu na úhradu kupní ceny ve výši 10% nabízené kupní ceny

Konkrétní podmínky soutěže jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKA.

V souladu se zákonem o ČKA musí prodej cenných papírů konkrétní osobě odsouhlasit Vláda ČR.

ČKA nabyla akciový podíl ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v roce 2003 od ČSOB z tzv. off-shore struktur bývalé IPB.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější