Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji pohledávky za společností Obráběcí stroje Olomouc

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji pohledávky za společností Obráběcí stroje Olomouc

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila veřejné vícekriteriální výběrové řízení na postoupení pohledávek za společností Obráběcí stroje Olomouc,spol. s r.o. Tato společnost byla na základě usnesení vlády ze 7.10. 2002 zařazena do restrukturalizačního programu EXIT 2. To znamená, že pohledávky jsou určeny k prodeji strategickému investorovi, který zabezpečí další rozvoj společnosti.

Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven na 21.5. 2004. Rozhodujícími kritérii pro úspěch ve výběrovém řízení jsou výše nabídnuté kupní ceny a kvalita předloženého podnikatelského záměru. Ten by měl mimo jiné obsahovat závazek využít postoupenou pohledávku k finanční restrukturalizaci podniku, zachování zaměstnanosti a rozvoj stávajícího výrobního programu.

Konkrétní podmínky soutěže jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKA.

Společnost Obráběcí stroje Olomouc se soustředí především na projektování, výrobu a montáž konzolových frézek. Pohledávky za společností byly na ČKA převedeny z České spořitelny. Celková výše pohledávek ke konci března 2004 byla zhruba 50 milionů korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější