Novinky

Soutěž na právo opce na koupi části rizikových aktiv Komerční banky je v zájmu minimalizace ztrát

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Soutěž na právo opce na koupi části rizikových aktiv Komerční banky je v zájmu minimalizace ztrát

Česká konsolidační agentura (ČKA) dne 15.1. 2003 vyhlásila veřejné výběrové řízení na postoupení svého práva opce spojeného s právem odkupu části rizikových aktiv Komerční banky, a.s garantované ČKA.

Soutěž byla vyhlášena, neboť Komerční banka v souladu se Smlouvou o garanci uzavřenou 29.12.2000 svým oznámením České konsolidační agentuře záměru převést aktiva na třetí osobu nepřímo sdělila, že zvolený postup prodeje bloku aktiv nebyl způsobilý zajistit, že za ně bude zaplacena tržní cena.

ČKA je povinna řádně spravovat majetek státu. V zájmu minimalizace vlastních ztrát a tím i dopadů na státní rozpočet vyhlásila ČKA toto veřejné výběrové řízení a požádala Komerční banku o součinnost.

Termín pro podávání nabídek končí 20.1. 2003 v 9.00 hodin.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější