Novinky

Pohledávky za PSJ holding odkoupí Hydrostav Bratislava

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Pohledávky za PSJ holding odkoupí Hydrostav Bratislava

Česká konsolidační agentura (ČKA) obdržela v rámci veřejného výběrového řízení na postoupení pohledávek za společností PSJ holding, a.s. Jihlava tři nabídky.

Vítězem vícekriteriální soutěže určila společnost Hydrostav Bratislava – Vlčie Hrdlo, a.s.

Kritérii při rozhodování o výsledku výběrového řízení byla výše nabídnuté kupní ceny a kvalita podnikatelského záměru.

Společnost PSJ holding, a.s. je jednou z nejvýznamnějších tuzemských stavebních firem. Podnik byl na základě usnesení vlády z 9.7. 2003 zařazen do restrukturalizačního programu EXIT 2, to znamená, že pohledávky jsou určeny k prodeji strategickému investorovi.

Pohledávky za společností byly na ČKA převedeny z České spořitelny. Celková výše pohledávek k začátku srpna 2003 činila 544 milionů korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější