Novinky

Do druhého kola soutěže o blok konkurzních pohledávek bylo vybráno pět zájemců

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Do druhého kola soutěže o blok konkurzních pohledávek bylo vybráno pět zájemců

Česká konsolidační agentura (ČKA) vybrala do druhého stupně obchodní veřejné soutěže na odkoupení bloku konkurzních pohledávek pět zájemců.

K účasti ve druhém kole budou vyzvány firmy AB-REAL Plzeň,a.s., BLAYDON TRADING LLC, EC GROUP,a.s., J&T Investment Advisors, s.r.o. a TODAFIN,s.r.o.

Vzhledem k tomu, že rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší předběžnou nabídkou je minimální (cca 3%), doporučil organizační poradce agentuře využít právo změny podmínek obchodní veřejné soutěže a rozšířit počet účastníků druhého kola ze tří na pět.

ČKA tímto postupem sleduje maximalizaci výtěžnosti při prodeji bloku a tedy minimalizaci dopadů transakce do veřejných financí.

Druhé kolo soutěže, v němž budou uchazečům k dispozici detailní informace o jednotlivých pohledávkách, začne 21.května 2003. Rozhodujícím kritériem výběru vítězné nabídky je výše předložené ceny za celý blok.

V rámci prvního kola soutěže již všichni soutěžící složili úročenou finanční jistinu ve výši 100 milionů korun. Závazné nabídky ČKA očekává 20. června.

ČKA již úspěšně dokončila prodeje dvou velkých bloků pohledávek. Pilotní portfolio o celkovém objemu 20,6 miliardy korun odkoupila v roce 2001 společnost Goldmann Sachs, za druhý blok v hodnotě 37,8 miliardy loni nabídla nejvyšší částku společnost EC Group.

Bližší podrobnosti o soutěži včetně jejích podmínek lze nalézt na internetové adrese ČKA.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější