Novinky

ČKA a SŽDC hledají vhodný způsob řešení závazků a pohledávek bývalých Českých drah

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ČKA A SŽDC - ČKA a SŽDC hledají vhodný způsob řešení závazků a pohledávek bývalých Českých drah

Vláda České republiky přijala dne 9. července 2003 usnesení číslo 679 k problematice závazků a pohledávek bývalých Českých drah a způsobu jejich řešení. Usnesení počítá s postoupením dluhů a pohledávek drah České konsolidační agentuře (ČKA).

Předložený způsob řešení podléhal projednání orgány ČKA.

ČKA dne 30.7. 2003 navržený postup neschválila, nicméně vyjadřuje vůli se na řešení finanční situace jedné z nástupnických organizací bývalých Českých drah – Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) – dále podílet jinými formami. Z toho důvodu již také byly zahájeny společné práce ČKA a SŽDC na přípravě nového způsobu řešení.

Aktivity obou stran nyní směřují k tomu, aby státní organizace SŽDC byla připravena v co nejkratším čase splnit své platné závazky.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější