Novinky

Česká konsolidační agentura zrušila soutěž na prodej práva opce na koupi části rizikových aktiv Komerční banky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura zrušila soutěž na prodej práva opce na koupi části rizikových aktiv Komerční banky

Česká konsolidační agentura (ČKA) včera zrušila veřejné výběrové řízení na postoupení svého práva opce spojeného s právem odkupu části rizikových aktiv Komerční banky, a.s. garantované agenturou.

ČKA, vzhledem k informacím, že postup Komerční banky při prodeji bloku aktiv nebyl způsobilý zajistit, že za ně bude zaplacena tržní cena, předpokládala, že postoupením svého práva opce dokáže zajistit výhodnější cenu pohledávek, než za jakou je novému nabyvateli nabízela Komerční banka a tím sníží dopad na státní rozpočet.

O opci projevili zájem čtyři uchazeči, avšak Komerční banka tím, že neposkytla ČKA požadované informace a součinnost, neumožnila ČKA danou opci prodat ani uplatnit, přestože zájmem obou smluvních stran by měla být snaha o minimalizaci vzájemných ztrát. Komerční banka rovněž odmítla prodloužit lhůtu na uplatnění opce, která vyprší dnešním dnem.

ČKA vyjadřuje vážné znepokojení nad přístupem Komerční banky k naplňování Smlouvy o garanci a zvažuje další postup.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější