Novinky

Česká konsolidační agentura vyhlásila nové výběrové řízení na prodej pohledávek za společností MORA MORAVIA

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura vyhlásila nové výběrové řízení na prodej pohledávek za společností MORA MORAVIA

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila opakované veřejné výběrové řízení na postoupení pohledávek za dlužníkem MORA MORAVIA, a.s. Původní vícekriteriální výběrové řízení, které skončilo v polovině prosince 2002, bylo zrušeno.

Mora je společnost zařazená na základě usnesení vlády do restrukturalizačního programu ROZVAHA, který v konečné fázi předpokládá postoupení pohledávek ČKA a následné dokončení finanční restrukturalizace společnosti strategickým investorem.

Zkrácené výběrové řízení proběhne v termínu od 17. do 31. ledna 2003. Rozhodujícími kritérii budou výše kupní ceny a předložení strategického záměru investora včetně návrhu plánu provozní a finanční restrukturalizace.

Detailní podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách ČKA www.czka.cz. Pro zájemce o odkoupení pohledávek agentury bude navíc během výběrového řízení zpřístupněn v sídle společnosti po splnění podmínek mlčenlivosti tzv.data room se základními informacemi o podniku.

Společnost MORA MORAVIA je producentem varné techniky. Tři úvěrové pohledávky za společností byly na ČKA v dubnu 2002 převedeny z ČSOB po bývalé IPB. Celková výše pohledávek k 31.12. 2002 je 506,7 milionu korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější