Novinky

Česká konsolidační agentura redukuje finanční skupinu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura redukuje finanční skupinu

Česká konsolidační agentura (ČKA) v souladu s přijatým záměrem rychlého ukončení existence postupně likviduje finanční uskupení, které kolem ní před několika lety vzniklo.

ČKA jako jediný akcionář společnosti Revitalizační agentura, a.s., v likvidaci (RA) dnes při výkonu působnosti valné hromady schválila mimořádnou účetní závěrku společnosti k 31.7. 2003 a zprávu likvidátora o průběhu likvidace včetně rozdělení likvidačního zůstatku. Následným výmazem z obchodního rejstříku bude likvidace Revitalizační agentury ukončena.

Revitalizační agenturu založila předchůdkyně ČKA, Konsolidační banka Praha, s.p.ú., 5. května 1999 s cílem provést revitalizační opatření u vybraných průmyslových podniků. Náplň činnosti odsouhlasila 14. dubna 1999 Vláda České republiky. Revitalizaci řídil do konce ledna 2001 správce RA, konsorcium Latona-Lazard. Rozpracované projekty poté převzala společnost Odien Restructuring Services. Nejvýznamnější aktivita RA následně souvisela s procesem soudního vyrovnání ve společnosti Vítkovice, a.s. RA vstoupila do likvidace na podzim 2002.

RA je již druhá (po společnosti Sanakon, s.r.o.) dceřiná společnost ČKA, která byla v rámci redukce finanční skupiny zlikvidována.

Momentálně ještě ČKA drží stoprocentní podíly v dceřiných společnostech Konpo, s.r.o., Česká finanční, s.r.o. a Prisko, a.s.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější