Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji pohledávky za společností Obráběcí stroje Olomouc

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji pohledávky za společností Obráběcí stroje Olomouc

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila veřejné výběrové řízení na postoupení pohledávek za společností Obráběcí stroje Olomouc,spol. s r.o. Tento podnik byl na základě usnesení vlády ze 7.10. 2002 zařazen do restrukturalizačního programu EXIT 2, to znamená, že pohledávky jsou určeny k prodeji strategickému investorovi.

Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven na 30.4. 2003. Rozhodujícími kritérii pro úspěch ve výběrovém řízení jsou výše nabídnuté kupní ceny a kvalita podnikatelského záměru. Ten by měl mimo jiné obsahovat závazek využít postoupenou pohledávku k finanční restrukturalizaci podniku, zachování zaměstnanosti a rozvoj stávajícího výrobního programu.

Konkrétní podmínky soutěže jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKA.

Společnost Obráběcí stroje Olomouc se soustředí především na projektování, výrobu a montáž konzolových frézek. Pohledávky za společností byly na ČKA převedeny z České spořitelny. Celková výše pohledávek ke konci února 2003 byla 60,3 milionu korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější