Novinky

Blok konkurzních pohledávek odkoupí společnost AB-REAL Plzeň

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Blok konkurzních pohledávek odkoupí společnost AB-REAL Plzeň

Česká konsolidační agentura (ČKA) úspěšně dokončila obchodní veřejnou soutěž na odkoupení historicky největšího bloku pohledávek ze svého portfolia. Učinila tak další významný krok k rychlému a efektivnímu vypořádání se s problémem špatných dluhů zatěžujících české hospodářství.

Vítězem se stala společnost AB – REAL Plzeň, a.s., která ze tří účastníků předložila ve druhém stupni soutěže nejvyšší závazný cenový návrh. Za blok, který obsahuje 2773 pohledávek za 1605 dlužníky v konkurzu, nabídla úplatu ve výši 1,2611 miliardy korun.

Akceptovatelné návrhy včetně doložení dostupnosti a legálnosti finančních zdrojů podaly i společnosti BLAYDON TRADING LLC a J&T Credit Investments,s.r.o.

Celková hodnota pohledávek v bloku je 62,3 miliardy, výtěžnost tudíž činí přes 2%. Jednalo se přitom o velice málo bonitní pohledávky za firmami, v nichž probíhá konkurzní řízení, jejichž výnosy bývají obecně nízké. Také podle organizačního poradce transakce, firmy KPMG, odráží vítězná nabídka reálnou tržní cenu dosažitelnou za postupovaný balík pohledávek za konkurzními klienty.

Smluvní dokumentace byla podepsána oběma stranami dnes, v následujících týdnech proběhne fyzické předání pohledávek.

ČKA již v minulosti úspěšně dokončila prodeje dvou velkých bloků pohledávek. Pilotní portfolio o celkovém objemu 20,6 miliardy korun odkoupila v roce 2001 společnost Goldmann Sachs, za druhý blok v hodnotě 37,8 miliardy loni nabídla nejvyšší částku společnost EC Group. Prodeje balíků nebonitních aktiv do rukou soukromých investorů považují významné instituce jako Světová banka za jednu z nejdůležitějších metod realizace tohoto typu aktiv.

ČKA hodlá po úspěšném dokončení této transakce ještě v průběhu letošního roku vyhlásit další soutěž na odprodej vybraného balíku aktiv, tentokrát z portfolia dceřiné společnosti Konpo .

Bližší podrobnosti o soutěži včetně jejích podmínek lze nalézt na internetové adrese ČKA.

Jiří Pekárek, tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější