Novinky

Transakce IPB/ČSOB nejvíce ovlivňuje výsledky hospodaření České konsolidační agentury

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Transakce IPB/ČSOB nejvíce ovlivňuje výsledky hospodaření České konsolidační agentury

Dokončování převodů aktiv z ČSOB po bývalé IPB nejvíce ovlivňuje hospodářský výsledek České konsolidační agentury (ČKA) i po třech čtvrtletích tohoto roku. ČKA vykázala za devět měsíců roku 2002 ztrátu ve výši 44,2 miliardy korun, když ve stejném období roku 2001 to bylo 43,1 miliardy.

Tento výsledek v rozhodující míře vznikl kvůli potřebě tvorby opravných položek na krytí rizik vyplývajících z převodů pohledávek od ČSOB. Část ztráty pokryje účelově vytvořený rezervní fond ČKA, zbytek bude po ukončení roku a vyjádření auditora uhrazen ze zdrojů státního rozpočtu. Ze ztráty za rok 2001 (celkem Konsolidační banka, s.p.ú. + ČKA 57,6 miliardy Kč) zůstává zatím neuhrazena část ztráty ve výši 18,6, jejíž zaplacení se předpokládá ze státního rozpočtu v roce 2003.

Bilanční suma ČKA klesla oproti pololetí z 308,5 miliardy na 248,1 miliardy. Záměrem ČKA je efektivní a rychlou realizací aktiv vrátit do konce tohoto roku velikost bilanční sumy na úroveň konce loňského roku.

Ve třetím čtvrtletí ČKA pokračovala v postupování pohledávek. Výtěžnost nebonitních pohledávek vypořádaných postoupením dosáhla od začátku roku 20,7%. Těsně před završením je prodej bloku pohledávek v celkové hodnotě 37,8 miliardy korun obsahující 938 pohledávek za 479 klienty. Společnost EC Group,a.s., která se stala vítězem obchodní veřejné soutěže, za ně nabídla 3,401 miliardy korun.

Po promítnutí plánovaných nákladů, výnosů a předpokládaných nároků na převzetí dalších aktiv z ČSOB, ČS a postoupení bloku pohledávek ČKA lze předběžně očekávat ztrátu ČKA za celý rok 2002 ve výši 81,4 miliardy korun. V následujících letech by měly být konečné ztráty výrazně nižší.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější