Novinky

Převody aktiv bývalé IPB nejvíce ovlivnily pololetní výsledky hospodaření České konsolidační agentury

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Převody aktiv bývalé IPB nejvíce ovlivnily pololetní výsledky hospodaření České konsolidační agentury

Především přebírání dalších aktiv z ČSOB po bývalé IPB ovlivnilo hospodářský výsledek České konsolidační agentury (ČKA) v prvním pololetí tohoto roku. ČKA vykázala za prvních šest měsíců ztrátu ve výši 13,2 miliardy korun, tedy o 6,8 miliardy více než ve stejném období roku 2001. Tento výsledek způsobila hlavně tvorba opravných položek na krytí rizik vyplývajících z převodů aktiv z ČSOB. Celkem bylo v prvním pololetí k úvěrovým pohledávkám převzatým z ČSOB vytvořeno 34,5 miliardy Kč opravných položek. Na druhé straně byly rozpuštěny rezervy na tato budoucí rizika vytvořené v roce 2001. Bilanční suma vzrostla oproti konci loňského roku z 242,9 miliardy na 308,5 miliardy. Záměrem ČKA je efektivní a rychlou realizací aktiv vrátit do konce tohoto roku velikost bilanční sumy na úroveň loňského roku.

V prvních dvou měsících roku 2002 byla ministerstvem financí beze zbytku vypořádána zbývající část neuhrazené ztráty Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (právní předchůdce ČKA) za rok 1999 ve výši 12 miliard korun.

ČKA v průběhu června vydala na základě vlastního emisního programu dvě emise dluhopisů v celkovém objemu 15 miliard korun.

Ve druhém čtvrtletí rovněž ČKA vedle postupování individuálních pohledávek připravila k prodeji blok v celkové hodnotě 37,8 miliardy korun obsahující 938 pohledávek za 480 klienty formou dvoustupňové veřejné obchodní soutěže. Významné projekty, které budou ve druhém pololetí tohoto roku mít vliv na hospodářský výsledek ČKA, jsou:

  1. dokončení přebírání aktiv z ČSOB, především té části portfolia, která se týká tzv. offshorové struktury
  2. transfery aktiv z České spořitelny v souladu se Smlouvou o restrukturalizaci a ručení a s tím související náklady zejména na tvorbu opravných položek

V souvislosti s plánovanými náklady a výnosy a předpokládanými nároky na převzetí dalších aktiv z ČSOB, ČS a postoupení bloku pohledávek ČKA předběžně očekává ztrátu za rok 2002 zhruba v rozmezí 70 – 80 miliard korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější