Novinky

Česká konsolidační agentura seznámila investory s detaily prodeje bloku pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura seznámila investory s detaily prodeje bloku pohledávek

Zástupci České konsolidační agentury (ČKA) dnes prezentovali potenciálním zájemcům o koupi bloku pohledávek všechny důležité detaily, které s projektem souvisejí. Potřeba takového setkání vyplynula z dotazů, které se ze strany několika investorů v posledních dnech objevily. ČKA ke spokojenosti investorů objasnila otázky, které souvisely například s výškou jistoty vkládané ve druhé etapě či délkou času, během něhož budou mít zájemci možnost aktiva detailně studovat. Prezentace se kromě představitelů ČKA, poradenských firem a investorů zúčastnil i ministr financí Bohuslav Sobotka. Ministr jasně deklaroval, že tento transparentní prodej zapadá do filosofie vlády a že jeho zájmem bude dokončit toto výběrové řízení, přičemž rozhodujícím kriteriem je odpovídající cena.

Aby ČKA potvrdila jednoznačný zájem o maximální serióznost při prodeji, doplnila k vyhlášeným podmínkám upřesňující pasáž, která ovšem není v žádném případě měněním podmínek soutěže. Upřesnění investorům potvrzuje, že ČKA nevyužije svého práva zadržet složenou jistotu, nebudou-li v prvním kole soutěže mít k dispozici relevantní informace. Plné znění podmínek soutěže, včetně uvedeného vysvětlení, lze nalézt na internetových stránkách ČKA.

Veřejná obchodní soutěž byla vyhlášena 9.7. 2002. Blok obsahuje celkem 938 pohledávek za 480 klienty. Portfolio je strukturováno tak, aby se v něm vyskytli především klienti s rozsáhlejší úvěrovou angažovaností vůči ČKA (nad 10 milionů Kč). Celková hodnota pohledávek v bloku činí 37,8 miliardy korun

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější